Combitechs kvartalsrapport för januari-mars 2017

Teknikkonsultföretaget Combitech, ett självständigt dotterbolag till försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB, släpper idag sin kvartalsrapport för januari-mars 2017. Såväl försäljning som resultat och marginal ökade kraftigt under perioden.

Sammanfattning av händelser under första kvartalet 2017: 

  • I januari tog Combitech över verksamheten i teknikinformationskonsultföretaget Tikab, med ett 70-tal anställda. Därmed breddade Combitech sin tjänsteportfölj och befäste sin position som störst i Sverige inom teknisk produktinformation.
  • Combitech har tecknat ramavtal med Scania och är ny preferred supplier av konsulttjänster inom forskning och utveckling. Avtalet rör alla delar av utvecklingsarbetet hos Scania och innefattar bland annat kompetenser som hållfasthetsberäkning, konstruktion, inbyggda system, produktionsutveckling och teknisk dokumentation.
  • Combitech har, tillsammans med partners, tecknat ett ramavtal inom IT-säkerhet med Försvarets Materielverk (FMV). FMV har genom avtalet utsett en partner inom området vilket ger förutsättningar till ett strategiskt och långsiktigt samarbete inom IT-säkerhet.
  • Luftfartsverket och Combitech har utvecklat innovativ teknik som ökar säkerheten på flygplatserna genom att risken att markfordon utan tillstånd befinner sig på landningsbanan, så kallade Runway Incursions (RWI), kraftigt minskas.
  • Antalet medarbetare uppgår nu till 1 850 och har ökat med 90 personer från årets början.

– Detta är ett av Combitechs starkaste kvartal någonsin. Efterfrågan på konsulttjänster är väldigt stark just nu, från kunder i alla branscher som vill möta den digitala transformationen. Vi har ett stort behov av att rekrytera ytterligare kompetens, främst ingenjörer inom systemutveckling, produktutveckling och informationssäkerhet, säger Combitechs vd Hans Torin.

NYCKELTAL, JANUARI - MARS 2017:

Orderläge

Orderingången första kvartalet var 527 MSEK, en minskning med 7 procent jämfört med första kvartalet 2016 (569 MSEK). Minskningen beror främst på ett antal större, fleråriga beställningar under 2016.  Orderingången är fortsatt stabil.

Försäljningsintäkter

Försäljningsintäkterna uppgick till 607 MSEK, en ökning med 40 procent jämfört med samma period 2016 (433 MSEK). Den stora ökningen beror främst på förvärven under senaste halvåret, samt övertagandet av 300 ingenjörer från Ericsson i oktober förra året.

Resultat och marginal

Rörelseresultatet (EBIT) var 73 MSEK, en ökning med 78 procent jämfört med samma period 2016 (41 MSEK). Rörelsemarginalen uppgick till 12,0 procent, jämfört med 9,5 procent 2016. Den kraftiga resultatförbättringen beror på ett positivt marknadsläge och därmed bra beläggning, men också på att påskhelgen i år inträffar under andra kvartalet, vilket innebär fler arbetsdagar i första kvartalet jämfört med förra året.

Operativt kassaflöde

Det operativa kassaflödet var 68 MSEK, vilket är en förbättring jämfört med första kvartalet 2016 (41 MSEK). Förbättringen beror främst på en förbättrad intjäningsförmåga.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Charlotte Magnusson, Informationschef, Combitech
Tel: 0734-184 143, E-post: charlotte.magnusson@combitech.se
Ann-Sofi Jönsson, IR-ansvarig, Saab AB
Tel: 08-463 02 14, E-post: ann-sofi.jonsson@saabgroup.com 

Om Combitech

Combitech är ett nordiskt teknikkonsultbolag med närmare 1 900 medarbetare i Sverige, Norge och Finland, med speciellt fokus på digitalisering och Cyber Security. Företaget är ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen.