Combitechs kvartalsrapport för januari-mars 2016

Teknikkonsultföretaget Combitech, ett självständigt dotterbolag till försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB, släpper idag sin kvartalsrapport för jan-mars 2016. Såväl orderingång som resultat och marginal ökar kraftigt under perioden.

Sammanfattning av händelser under första kvartalet 2016:

  • Combitech stärker sin position inom autonoma fordon och leder eller deltar i flera stora projekt i Västsverige – exempelvis Born to Drive, och Autopilot Mining. Combitech har också tagit plats som Core Partner i Vehicle ICT Arena, en öppen miljö för innovation och kompetensförsörjning inom fordons-IT som drivs av Lindholmen Science Park.
  • I Norge har vi vunnit ett ramavtal med Statoil inom Risk Management, ingenjörstjänster och teknisk dokumentation. Avtalet gäller i 8 år.
  • Combitech har blivit utsett till Karriärföretag 2016. Utmärkelsen ges till Sveriges 100 mest spännande arbetsgivare. Bakom den står Jobtip, och urvalsprocessen sker genom bland annat betygssättning från bolagens medarbetare.
  • Combitech har utvecklat en racingkaross för PWR Racing till STCC. Den nya bilen har fått namnet SEAT Leon STCC och är formgiven av SEATs designavdelning och utvecklad av ingenjörer från Combitechs utvecklingscenter i Trollhättan.
  • Antalet medarbetare uppgår nu till 1440. Tack vare ökad efterfrågan har Combitech ett stort rekryteringsbehov under 2016, främst ingenjörer inom systemutveckling, produktutveckling och informationssäkerhet. 

Nyckeltal, januari - mars 2016:

Orderläge

Orderingången första kvartalet var 569 MSEK, en ökning med 28 procent från föregående års 445 MSEK. Orderingången är fortsatt stabil.

Försäljningsintäkter

Försäljningsintäkterna uppgick till 433 MSEK, en ökning jämfört med samma period 2015. Andelen försäljning utanför Saabkoncernen var 54 (56) procent.

Resultat och marginal

Rörelseresultatet (EBIT) var 41 MSEK, en ökning jämfört med samma period 2015 (33 MSEK). Rörelsemarginalen uppgick till 9,5 procent, jämfört med 7,7 procent 2015.  Den ökade rörelsemarginalen beror främst på bättre beläggningsgrad jämfört med förra året och förbättrat resultat i den norska verksamheten. 

Operativt kassaflöde

Det operativa kassaflödet var 41 MSEK, vilket är en förbättring jämfört med första kvartalet 2015 (28 MSEK). Förbättringen beror på en förbättrad intjäningsförmåga.