Combitech ökar resultatet och stärker orderingången

Ökad orderingång, omsättning och förbättrat resultat när den nordiska lösnings och konsultpartnern Combitech släpper sin interimsrapport för januari-september 2020.

- Vi har haft en fortsatt god utveckling under tredje kvartalet, med ökat resultat och stark orderingångFör perioden januari- september ökar resultatet med 15 % jämfört med motsvarande period förra året, säger Hans Torin, vd Combitech. 

Området Totalförsvar, som omfattar det civila såväl som det militära försvaret är högaktuellt. Samtidigt har intresset från industri och offentlig verksamhet när det gäller att dra nytta av digitalisering och samarbete för ökad hållbarhet och konkurrenskraft varit fortsatt stor.

- Utvecklingen av industri 4.0 och allt fler samarbeten mellan olika företag och organisationer är oerhört positivt och viktigt för att göra Sverige ännu mer konkurrenskraftigt, säger Hans Torin.

Även efterfrågan på tjänster inom cybersäkerhet är fortsatt hög, bland annat inom finanssektorn där det Europeiska ramverket TIBER bland annat ställer krav på standardiserade tester för att förstärka motståndskraften mot cyberhot i den finansiella sektorn.

Viktiga händelser under tredje kvartalet 2020

  • Combitech har vunnit viktiga uppdrag inom finansbranschen kopplade till det europeiska ramverket TIBER. Uppdragen innebär bland annat att genom grundligt Threat Intelligence-arbete ta fram hotbild och realistiska scenarion som används som utgångspunkt för avancerade säkerhetstester. 
  • Under det tredje kvartalet 2020 har Combitech tecknat en rad nya avtal inom offentlig verksamhet inom framförallt it-tjänster och informationssäkerhet.
  • Industrisamarbetet Sustainable Underground Mining, SUM, där Combitech ingår, förstärkte samarbetet under perioden med en ny partner. Det är gruv- och industrikoncernen Sandvik som går in. SUM, som är ett av Sveriges största industriprojekt, har som mål att utveckla framtidens digitaliserade, autonoma och koldioxidfria gruva. Sedan tidigare ingår Combitech tillsammans med LKAB, ABB och Epiroc i samarbetet.
  • Under perioden har Combitechs åtaganden inom totalförsvaret, både det civila och militära, ökat. Combitech stöder sedan tidigare ett större antal myndigheter inom återuppbyggnaden av totalförsvaret. Även flera nya kunder och uppdrag inom säkerhetsskydd, framförallt inom energi och telekom.

Nyckeltal januari - september 2020

Orderläge

Orderingången under perioden var 1952 MSEK, vilket är en ökning med 20% jämfört med samma period föregående år (1629 MSEK).

Försäljningsintäkter

Försäljningsintäkterna uppgick till 1834 MSEK, en ökning med 2% jämfört med samma period föregående år (1794 MSEK).

Resultat och marginal

Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 123 MSEK (107 MSEK). Rörelsemarginalen ökade till 6,7% (5,9 %).

Operativt kassaflöde

Det operativa kassaflödet ökade till 515 MSEK, jämfört med 57 MSEK under samma period 2019Förbättringen av kassaflödet var till viss del hänförlig till tillfälligt anstånd med skattebetalning om 230 MSEK med anledning av Covid-19. Därutöver var den positiva förändringen hänförlig till naturlig fluktuation av rörelsekapitalet. 

Antal anställda

Antalet medarbetare uppgår nu till 1911, jämfört med 1903 motsvarande period föregående år.

För ytterligare information

Åsa Scherling, Kommunikationschef Combitech 
Tel: 0734-18 77 98, E-post: asa.scherling@combitech.se 

Merton Kaplan, IR-ansvarig Saab AB 
Tel: 0734-18 20 71, E-post merton.kaplan@saabgroup.com 

Om Combitech

Combitech är en nordisk lösnings- och konsultpartner med tjänster inom bland annat digital transformation, cybersäkerhet och totalförsvar. Vi är 1900 medarbetare, som hjälper företag, industri och offentlig sektor att dra nytta av teknik, digitalisering och innovation för ett hållbart och säkert samhälle. Technology with a purpose, helt enkelt! 
Läs mer på www.combitech.se 
Combitech är ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab.