Combitech redovisar ökad försäljning och stabilt resultat

Ökad försäljning och stabilt resultat, när it- och teknikkonsultföretaget Combitech släpper sin interimsrapport för januari-september 2019.

- Vi märker av ett stort behov av att utveckla och knyta ihop autonoma processer och människor i säkra digitala ekosystem, säger Hans Torin, vd på Combitech.

Ett annat område som Combitech är verksamma inom är totalförsvar. Med en lång erfarenhet av metod- och teknikutveckling, såväl militärt som civilt, stödjer Combitech aktörer inom samhällsviktig verksamhet.

  • Det är tydligt att den nya säkerhetsskyddslagstiftningen från i våras, bidrar till att sätta säkerhetsskydd högt på agendan, inte minst hos säkerhetskritiska branscher såsom luftfart, hamnar, energi, transportbolag, telekombolag och livsmedelsbolag. Vi har under perioden fått flera nya kunder och uppdrag inom just säkerhetsskydd, framförallt inom energi och telekom, säger Hans Torin.

Viktiga händelser under tredje kvartalet 2019

  • Under perioden intensifierades samarbetet med Stena Recycling kring framtidens materialhantering tillsammans med ABB. Målet är att öka mängden återvunnet material inom tillverkningsindustrin. I ett första projekt har AI, machine vision och robotisering använts för att effektivisera återvinningen av dammsugare.
  • Exklusivt samarbetsavtal med RUAG Space kring utveckling och kompetens. Avtalet innebär att Combitech blir RUAG Spaces enda leverantör inom utvecklingsområdet.
  • Combitech Danmark arbetar med flera danska intressenter inom den finansiella sektorn i Danmark kring det nya ramverket för underrättelsebaserade redteam-tester, som benämns TIBER-EU och som utvecklats av Europeiska centralbanken (ECB). ECB:s ramverk vill åstadkomma en EU-övergripande standardisering och ömsesidigt erkännande av cybertester. Här är Danmark först ut. Combitechs erbjudande som täcker både förberedande TIBER-arbete, mognadsanalyser, Threat Intelligence och Red Team-övningar.
  • Under det tredje kvartalet 2019 har Combitech tecknat en rad nya avtal inom offentlig verksamhet inom framförallt it-tjänster och informationssäkerhet.
  • Under perioden har Combitechs åtaganden inom totalförsvaret, både det civila och militära ökat. Combitech stöder sedan tidigare ett större antal myndigheter inom återuppbyggnaden av totalförsvaret. Även flera nya kunder och uppdrag inom säkerhetsskydd, framförallt inom energi och telekom.
  • Combitech Finland lanserar tre nya system för internationella försvarstjänster: programvaruradio SANDRA, strategisk underrättelseskatalog SAINT och meddelandeeditor PADDY. 

Nyckeltal januari - september 2019

Orderläge

Orderingången under perioden var 1629 MSEK, vilket är en svag minskning med 1,6 % jämfört med samma period föregående år (1655 MSEK).

Försäljningsintäkter

Försäljningsintäkterna uppgick till 1794 MSEK, en ökning med 2,6 % jämfört med samma period föregående år (1749 MSEK).

Resultat och marginal

Rörelseresultatet (EBIT) minskade till 107 MSEK (111 MSEK). Rörelsemarginalen minskade till 5,9 % (6,3 %).

Operativt kassaflöde

Det operativa kassaflödet ökade till 57 MSEK, jämfört med 32 MSEK under samma period 2018.

Antal anställda

Antalet medarbetare uppgår nu till 1790, jämfört med 1795 motsvarande period föregående år.

För ytterligare information
Åsa Scherling, Kommunikationschef, Combitech
Tel: 0734-18 77 98, E-post: asa.scherling@combitech.se
Merton Kaplan, IR-ansvarig, Saab AB
Tel: 0734-18 20 71, E-post: merton.kaplan@saabgroup.com