Combitechs interimsrapport för januari-september 2017

Det nordiska teknikkonsultbolaget Combitech, en del av försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB, fortsätter att visa bra siffror. Rapporten för årets tre första kvartal visar på ökningar av både omsättning och vinst.

Det nordiska teknikkonsultbolaget Combitech, en del av försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB, fortsätter att visa bra siffor. Rapporten för årets tre första kvartal visar på ökningar av både omsättning och vinst.

Händelser under tredje kvartalet:

  • Atlas Copco har inlett ett samarbete med Combitech kring säker gruvdigitalisering. Combitechs expertis från digitalisering av flyg, försvar och telekom var avgörande när Atlas Copco valde digitaliseringspartner. Samarbetet kommer bland annat att bygga på tekniska plattformar från Saab och på de arbetssätt och erfarenheter som Combitech har med sig från digitaliseringen av stridsflygplanet Gripen E och som möjliggjort halverad utvecklingstid och radikalt minskade kostnader. 
  • Combitech är som ett av tre företag nominerade till utmärkelsen "Årets säkerhetsföretag" som delas ut i samband med Security Awards i Stockholm 26 oktober. Evenemanget är sista stoppet på den turné som Combitech genomfört under Säkerhetsmånaden oktober med syfte att ta tempen på cybersäkerhetsområdet. 
  • Antalet medarbetare uppgår nu till 1 878 och har ökat med 118 personer från årets början.

- Vi har medvind just nu och våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb hos våra kunder. Det starka marknadsläget fortsätter och vi ser en fortsatt stor efterfrågan inom de flesta branscher. Samarbetet med Atlas Copco var en viktig milstolpe i vår roll som digitaliseringspartner inom industrin och intresset för cybersäkerhet är fortsatt stort, säger Hans Torin, vd på Combitech.

NYCKELTAL, JANUARI-SEPTEMBER 2017:

Orderläge
Orderingången under perioden var 1579 MSEK, vilket är i nivå med samma period förra året (1593 MSEK). Orderingången är fortsatt stabil.

Försäljningsintäkter
Försäljningsintäkterna uppgick till 1665 MSEK, en ökning med 34 % jämfört med samma period 2016. Den stora ökningen beror till stor del på förvärven i början av året, samt övertagandet av 300 ingenjörer från Ericsson i oktober förra året.

Resultat och marginal
Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 45 procent till 122 MSEK (84 MSEK 2016). Rörelsemarginalen ökade till 7,3 procent, (6,8 procent 2016). Den kraftiga resultatförbättringen beror främst på ett positivt marknadsläge och därmed bra beläggning.

Operativt kassaflöde
Det operativa kassaflödet ökade till 231 MSEK under niomånadsperioden, jämfört med 84 MSEK under samma period 2016. Den kraftiga ökningen beror främst på ett tillfälligt kassatillskott av engångskaraktär i tredje kvartalet.

För ytterligare information
Charlotte Magnusson, kommunikationschef, Combitech
Tel: 0734-184 143,
E-post: charlotte.magnusson@combitech.se

Ann-Sofi Jönsson, IR-ansvarig, Saab AB
Tel: +46 8 4630214, E-post: ann-sofi.jonsson@saabgroup.com

Om Combitech
Combitech är ett nordiskt teknikkonsultbolag med närmare 1 900 medarbetare i Sverige, Norge och Finland, med speciellt fokus på digitalisering och Cyber Security. Företaget är ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB.