Combitechs interimsrapport för januari-september 2016

Det nordiska teknikkonsultbolaget Combitech, en del av försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB, ökar försäljningen och förbättrar resultatet för årets nio första månader.

Händelser under tredje kvartalet:

  • I augusti offentliggjordes att Combitech tar över utvecklingsverksamhet från Ericsson med fokus på mjukvaruutveckling inom radio. Genom detta avtal stärker Combitech ytterligare sin förmåga att ta hela kundåtaganden och bygger vidare på sitt starka ingenjörskunnande, samtidigt som kompetensen görs tillgänglig för en bredare kundkrets. Drygt 300 Ericsson-ingenjörer gick över till Combitech 1 oktober.
  • Combitech ser ett fortsatt stort behov hos kunderna för tjänster inom Cyber Security, och med en verksamhet med 190 konsulter är företaget ledande i Norden inom området. Nyligen lanserades en större kampanj för att öka säkerhetsmedvetenheten hos näringsliv och privatpersoner i Sverige. www.combitech.se/cybersecurity
  • Försäljningen under årets nio första månader uppgick till 1243 MSEK, en ökning jämfört med samma period föregående år. Antalet medarbetare uppgick till 1464 personer i slutet av perioden.

– Vi har en positiv utveckling av försäljning och lönsamhet och ser en hög efterfrågan på marknaden. Kunderna efterfrågar framför allt tjänster för att möta den digitala transformationen, samt stöd inom Cyber Security. I och med övertagandet av 300 ingenjörer från Ericsson får vi ett värdefullt tillskott av kompetens inom digitaliseringsområdet, säger Hans Torin, vd på Combitech.

Nyckeltal, Januari-September 2016:

Orderläge
Orderingången under perioden var 1593 MSEK, en ökning med 33 % procent jämfört med samma period 2015 (1199 MSEK). Ökningen av orderingången är främst relaterad till flerårsbeställningar från FMV och till beställningar inom telekomindustrin.

Försäljningsintäkter

Försäljningsintäkterna uppgick till 1243 MSEK, en ökning med 3,3 % jämfört med samma period 2015. 

Resultat och marginal

Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 24 procent till 84 MSEK (68 MSEK 2015). Rörelsemarginalen ökade till 6,8 procent, (5,7 procent 2015). Förbättringen i rörelsemarginal beror främst på ökad beläggningsgrad och minskade kostnader. 

Operativt kassaflöde

Det operativa kassaflödet ökade till 84 MSEK under niomånadsperioden, jämfört med 71 MSEK under samma period 2015. Ökningen beror främst på bättre resultat.

Händelser efter periodens slut

1 oktober gick drygt 300 ingenjörer från Ericsson över till Combitech. Effekterna av den affären kommer att synas först under Q4.