Combitechs interimsrapport för januari-september 2015

Det nordiska teknikkonsultbolaget Combitech, en del av försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB, ökar försäljningen och förbättrar resultatet för årets nio första månader.

Händelser under tredje kvartalet:

  • Affärerna inom Cyber Security, där Combitech är ledande i Norden med 120 säkerhetsspecialister, utvecklas positivt och efterfrågan på säkerhetstjänster ökar inom industrin. Combitechs förvärv av SecureCom tidigare i år har också resulterat i nya affärer inom säkra betalningstjänster.  
  • Fjärde generationen av Combitechs eftermarknadslösning UpTime har lanserats. UpTime är ett verktyg för att producera, bearbeta, distribuera och publicera produktinformation. Den nya versionen har användarvänlighet och flexibilitet i fokus.  
  • På tidningen Ny Tekniks FoU-liga placerar sig Combitech på 11:e plats med 1 000 anställda inom forskning och utveckling i Sverige.
  • Antalet anställda uppgick till 1 466 personer, vilket är på samma nivå som vid årsskiftet.

- Lönsamheten fortsätter att förbättras, framför allt i den svenska verksamheten. Det är ett resultat av ökad beläggning, men också minskade kostnader tack vare effektiviseringar i verksamheten. I Norge är det fortsatt tufft och vi har vidtagit åtgärder för att säkra den långsiktiga lönsamheten, säger Hans Torin, tillförordnad vd på Combitech.

NYCKELTAL, JANUARI-SEPTEMBER 2015

Orderläge

Orderingången under perioden var 1 199 MSEK, en ökning med 9,9 procent jämfört med samma period 2014 (1 091 MSEK). Orderingången är fortsatt stabil.

Försäljningsintäkter

Försäljningsintäkterna uppgick till 1 203 MSEK, en liten ökning jämfört med samma period 2014. Försäljningen ökade både utanför och inom Saab-koncernen. Andelen försäljning utanför Saabkoncernen var 60 procent.

Resultat och marginal

Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 17 procent till 68 MSEK (58 MSEK 2014). Rörelsemarginalen uppgick till 5,7 procent (4,9 procent 2014). Förbättringen i rörelsemarginal beror främst på ökad beläggningsgrad i den svenska verksamheten, samt minskade kostnader.

Operativt kassaflöde

Det operativa kassaflödet ökade till 71 MSEK under niomånadsperioden, jämfört med 32 MSEK under samma period 2014. Ökningen beror främst på bättre resultat.