Combitechs helårsrapport för 2019

Stabil utveckling i Combitech. Den nordiska lösnings- och konsultpartnern Combitech lämnar idag sin helårsrapport för 2019. Rapporten visar på en ökande omsättning och stabil lönsamhet.

- Under året har hållbarhet seglat upp som nummer ett på allas agenda och digitalisering och säkerhet ses som viktiga möjliggörare för att lyckas bygga ett mer hållbart samhälle. Det är två av våra profilområden och vi är stolta över att kunna hjälpa våra kunder i sitt arbete mot att bli mer hållbara, säger Hans Torin, vd Combitech.

Combitech är sedan tidigare en del av Sustainable Underground Mining, SUM, ett partnerskap där LKAB, ABB, Epiroc, AB Volvo och Combitech gått samman för framtidens digitala, autonoma och koldioxidfria gruva. Under året ingick Combitech bland annat även ett samarbete med Stena Recycling och ABB för att öka mängden återvunnet material inom tillverkningsindustrin. 

- Allt fler ser att vi måste arbeta tillsammans i partnerskap för att lösa samhällets och industrins stora utmaningar, ingen klarar det själv. Större bolag går samman för att hitta nya lösningar som banar väg för ett mer cirkulärt samhälle, fortsätter Hans Torin.

Partnerskapen blir digitala ekosystem och nytänkande samarbeten centrala delar. Det ligger helt i linje med Combitechs strategi att stötta sina kunder hela vägen från att facilitera samarbeten och utforma gemensamma målbilder till att bygga digitala ekosystem som är integrerade med varandra, samtidigt som säkerhetskritiska system och information skyddas.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2019:

  • Combitechs finska dotterbolag Combitech Oy tecknade avtal med Finska försvarsmakten kring livscykelstödtjänster för systemen inom den militära luftfarten och sjöförsvaret samt spanings-, övervaknings- och ledningssystemområdet. Avtalet är värt 5,1 miljoner Euro och omfattar 50 personer.
  • Stena Recycling, ABB och Combitech inledde ett samarbete för att öka mängden återvunnet material inom tillverkningsindustrin. I ett första projekt används AI, machine vision och robotisering för att effektivisera återvinningen av dammsugare.
  • Exklusivt samarbetsavtal med RUAG Space kring utveckling och kompetens.
  • Combitechs norska dotterbolag Watchcom arrangerade Nordens största säkerhetskonferens Paranoia för tolfte gången, med världsledande säkerhetsexperter och över 700 deltagare. Norges statsminister Erna Solberg öppnade konferensen.
  • Tre och Combitech inledde ett samarbete och erbjuder en helhetstjänst för Private Networks. Tjänsten ger företag möjlighet att ha sina egna LTE-nät (4G) och senare även 5G-nät. Genom samarbetet vill Combitech och Tre bidra till att öka digitaliseringstakten och stärka konkurrenskraften i svensk industri.
  • Combitech har tecknat en rad nya avtal inom offentlig verksamhet inom framförallt it-tjänster och informationssäkerhet. Bland annat ramavtal kring informationssäkerhetstjänster för Stockholm Stad, informationssäkerhetsanalys Växjö Kommun och teknikinformatörer till Stockholm Vatten och Avfall.
  • Under året har Combitechs åtaganden inom totalförsvaret, både det civila och militära ökat. Combitech stöder sedan tidigare ett större antal myndigheter inom återuppbyggnaden av totalförsvaret.
  • Combitechs hållbarhetsarbete, både vad gäller det egna fotavtrycket och arbetet genom bidrag i kunduppdrag har uppmärksammats under året. Dels mottog Combitech SJ:s Miljödiplom för miljösmart resande och dels uppmärksammades projektet Sustainable Underground Mining, SUM under FN:s klimattoppmöte i Madric, COP25 genom en paneldebatt om projektet. SUM är ett samarbetsprojekt där LKAB, ABB, Epiroc, Combitech och Volvokoncernen tillsammans skapar framtidens koldioxidfria, digitaliserade och autonoma gruva.

NYCKELTAL

Orderläge

Orderingången nådde 2 526 MSEK, vilket är i nivå med föregående år (2 521 MSEK). Orderingången är en blandning av små och medelstora uppdrag, ofta kopplade till ramavtal, och större beställningar som löper över flera år.

Försäljningsintäkter

Försäljningsintäkterna uppgick till 2 506 MSEK, en ökning med 2,6 procent jämfört med 2018 (2 443 MSEK). Ökningen är en effekt av en positiv marknadsutveckling vilket har möjliggjort en ökad underkonsultaffär.

Resultat och marginal

Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 5 procent och uppgick till 168 MSEK (177 MSEK).  Rörelsemarginalen var 6,7 procent, vilket är en minskning jämfört med 2018 (7,2 procent). Minskning av resultat och marginal beror främst på en kombination av kostnadsökningar, prispress och en förändrad försäljningsmix.

Operativt kassaflöde

Det operativa kassaflödet minskade till 136 MSEK (185 MSEK). 

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Åsa Scherling, Kommunikationschef, Combitech

Tel: 0734-18 77 98, E-post: asa.scherling@combitech.se

Merton Kaplan, IR-ansvarig Saab AB

Tel: 0734-18 20 71, E-post: merton.kaplan@saabgroup.com

 

OM COMBITECH

Combitech är en nordisk lösnings- och konsultpartner med tjänster inom bland annat digital transformation, cybersäkerhet och totalförsvar. Vi är 1900 medarbetare, som hjälper företag, industri och offentlig sektor att dra nytta av teknik och digitalisering för ett hållbart och säkert samhälle. Technology with a purpose, helt enkelt! Läs mer på www.combitech.se
Combitech är ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab.