Stabilt resultat för Combitech

Ökad orderingång och en stabil lönsamhet när den nordiska lösnings- och konsultpartnern Combitech släpper sin halvårsrapport för januari-juni 2020.

- Vi har haft en god utveckling under andra kvartalet med stabil försäljning och ökad orderingång. Jämfört med motsvarande period förra året ökar orderingången med 30%.  Glädjande kan vi konstatera att även om Covid-19 påverkat delar av vår verksamhet kraftigt, har påverkan på resultatet varit liten. Vi vidtog tidigt åtgärder och har anpassat oss löpande efter den förändrade situationen, säger Hans Torin, vd Combitech.

Det har varit ett  fortsatt stort intresse från industri och offentlig verksamhet, när det gäller att dra nytta av digitalisering och samarbeten för ökad hållbarhet och konkurrenskraft.

Under andra kvartalet har Combitech t ex ingått ett nytt samarbete med Växjö kommun, Skanska och  Södra kring den digitala staden genom projektet Crossways Växjö. Under samma period har Navelink startat sin verksamhet, en branschöverskridande samverkan där industrin samspelar med myndigheter och där man tillsammans bidrar till utvecklingen och digitalisering av sjöfartssektorn med ökad effektivitet, säkerhet och hållbarhet om mål.

- Det är en styrka för oss att ha en så stor bredd i kunder och uppdrag, vilket gör att inte alla påverkas på samma sätt. Många av våra affärer inom t ex medicinteknik, telekom, försvar och stora delar av den offentliga sidan haft en ytterst begränsad påverkan, säger Hans Torin.

För Combitech är det framförallt uppdrag inom fordonsindustrin som påverkats av Covid-19, med pausade eller stoppade uppdrag. För de konsulter som tappat uppdrag till följd av den inverkan Covid-19 haft på kunder, har Combitech satsat på kompetensutveckling i form av online utbildningar.

Under perioden har effekterna av Covid-19, t ex i form av reserestriktioner, förändrat arbetssättet, vilket även har gett en hel del positiva effekter för Combitech. Det minskande resandet och ökade användningen av digitala möten, workshops och webinarium har bidragit till att effektivisera verksamheten och minskade koldioxidutsläpp.

- Vi ser nu vilka positiva lärdomar vi ska ta med oss framöver, för att bibehålla de goda effekterna som trots allt har uppkommit. Det kommer en tid efter Covid-19 och då ska vi stå starkare, säger Hans Torin.

VIKTIGA HÄNDELSER APRIL-JUNI 2020

  • Combitech har inlett ett samarbete med Växjö Kommun, Skanska och Södra  för att tillsammans utveckla en ny stadsdel i Växjö. Projektet, Crossways Växjö, ska genom hållbarhet, samarbete och digitalisering, skapa en klimatneutral och innovationsfrämjande mötesplats.
  • Sedan den 1 april 2020 är Navelink, den nya informationsplattformen för hållbar och effektiv sjöfart tillgänglig för användare. Combitech levererar infrastrukturtjänsten på uppdrag av det nybildade industrikonsortiet Navelink, som består av Kongsberg, Saab och Wärtsilä.
  • I juni tecknade Combitech ett samarbetsavtal med Siemens Energy kring 3D-printning för tillverkande industri. Tillsammans kan företagen erbjuda hela kedjan från design. Och utvecklingskompetens till serietillverkning.
  • Under det andra kvartalet 2020 har Combitech tecknat en rad nya avtal inom offentlig verksamhet inom framförallt it-tjänster och informationssäkerhet.
  • Under perioden har Combitechs åtaganden inom totalförsvaret, både det civila och militära ökat. Combitech stöder sedan tidigare ett större antal myndigheter inom återuppbyggnaden av totalförsvaret.

Nyckeltal, januari-juni 2020

Orderläge

Orderingången första halvåret var 1493 MSEK, en ökning med 30 procent jämfört med första halvåret 2019 (1151 MSEK).

Försäljningsintäkter

Försäljningsintäkterna uppgick till 1329 MSEK, en ökning med 2,4 procent jämfört med samma period 2019 (1297 MSEK).

Resultat och marginal

Rörelseresultatet (EBIT) var 101 MSEK, vilket är i nivå med föregående år (101 MSEK). Rörelsemarginalen uppgick till 7,6 procent, jämfört med 7,8 procent 2019.

Operativt kassaflöde

Det operativa kassaflödet var 482 MSEK, jämfört med 33 MSEK första halvåret 2019. 230 MSEK av kassaflödet beror på tillfälligt betalningsanstånd från staten med anledning av Covid-19.

 

För ytterligare information

Åsa Scherling, Kommunikationschef, Combitech

Tel: 0734-18 77 98, E-post: asa.scherling@combitech.se

Merton Kaplan, IR-ansvarig, Saab AB

Tel: 0734-18 20 71, E-post: merton.kaplan@saabgroup.com

Om Combitech

Combitech är en nordisk lösnings- och konsultpartner med tjänster inom bland annat digital transformation, cybersäkerhet och totalförsvar. Vi är 1900 medarbetare, som hjälper företag, industri och offentlig sektor att dra nytta av teknik och digitalisering för ett hållbart och säkert samhälle. Technologywith a purpose, helt enkelt! 

Läs mer på www.combitech.se

Combitech är ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab.