Combitechs halvårsrapport januari-juni 2019

Fortsatt stark försäljning och stabilt resultat, när it- och teknikkonsultföretaget Combitech släpper sin halvårsrapport för januari-juni 2019. Nya industrisamarbeten, ett ökat fokus på digitaliseringens roll för mer hållbara samhällen samt Nordens största cybersäkerhetskonferens är några viktiga händelser från årets andra kvartal.

Combitech redovisar ökad försäljning och stabilt resultaT

 - Vi ser ett fortsatt stort intresse från industrin när det gäller att dra nytta av digitalisering och nyskapande samarbeten, många gånger med hållbarhet som en stark drivkraft. Till exempel har vi under andra kvartalet ingått ett nytt samarbete med Stena Recycling och ABB för ökad återvinning, säger Combitechs vd Hans Torin

Samarbeten med stora industriföretag kring digitalisering och hållbarhet

- Vi ser en trend där större bolag går samman för att hitta nya lösningar som banar väg för ett mer cirkulärt samhälle. Där är digitala ekosystem och nytänkande samarbeten centrala delar. Det ligger helt i linje med vår strategi att stötta våra kunder hela vägen från att facilitera samarbeten och utforma gemensamma målbilder till att bygga digitala ekosystem som är integrerade med varandra, samtidigt som säkerhetskritiska system och information skyddas, säger Hans Torin, VD.

Combitech är sedan tidigare en del av Sustainable Underground Mining, SUM, ett partnerskap där LKAB, ABB, Epiroc, AB Volvo och Combitech gått samman för framtidens digitala, autonoma och koldioxidfria gruva.

Viktiga händelser under andra kvartalet 2019

  • I april inledde Combitech ett samarbete med Stena Recycling och ABB för att öka mängden återvunnet material inom tillverkningsindustrin. I ett första projekt används AI, machine vision och robotisering för att effektivisera återvinningen av dammsugare.
  • Under det andra kvartalet 2019 har Combitech tecknat en rad nya avtal inom offentlig verksamhet inom framförallt it-tjänster och informationssäkerhet.
  • Under perioden har Combitechs åtaganden inom totalförsvaret, både det civila och militära ökat. Combitech stöder sedan tidigare ett större antal myndigheter inom återuppbyggnaden av totalförsvaret.
  • 25 april mottog Combitech SJ:s Miljödiplom för miljösmart resande med motiveringen ”Combitech har tagit beslutet att bli Sveriges mest hållbara IT-konsultbolag och på kort tid har de lyckats ställa om sitt resande.” Utmärkelsen är ett kvitto på att Combitech är på rätt väg i sitt aktiva hållbarhetsarbete.
  • Den 21-22 maj genomfördes Nordens största säkerhetskonferens Paranoia för tolfte gången, med världsledande säkerhetsexperter och över 700 deltagare. Norges statsminister Erna Solberg öppnade konferensen. Combitechs norska bolag Watchcom arrangerade eventet.
  • I juni medverkade Combitech i den nya mötesplatsen Circular Initiative, ett årligt återkommande event som arrangeras av Stena Recycling. Evenemanget som hölls i slutet av juni i Stockholm lockade mer än 200 personer från svenskt näringsliv.

Nyckeltal, januari-juni 2019

Orderläge
Orderingången första halvåret var 1152 MSEK, en minskning med 7,5 procent jämfört med första halvåret 2018 (1246 MSEK). Minskningen beror främst på några större beställningar som erhölls under 2018.

Försäljningsintäkter
Försäljningsintäkterna uppgick till 1297 MSEK, en ökning med 3,0 procent jämfört med samma period 2018 (1259 MSEK). Ökningen visar att Combitechs har lyckats väl med sin strategi att bli digitaliseringspartner till industri och offentlig sektor och att kombinera kompetens och erfarenhet från komplex digital transformation med kunskap om hur säkerhetskritiska system och information skyddas.

Resultat och marginal
Rörelseresultatet (EBIT) var 101 MSEK, en ökning med 1 procent jämfört med samma period 2018 (100 MSEK). Rörelsemarginalen uppgick till 7,8 procent, jämfört med 8,0 procent 2018. Lönsamheten är fortsatt god och minskningen av marginalen beror främst på en förändrad mix mellan egen personal och underkonsulter.

Operativt kassaflöde
Det operativa kassaflödet var 33 MSEK, jämfört med 85 MSEK första halvåret 2018. Minskningen av kassaflödet beror på tillfälliga förändringar i rörelsekapitalet.

För ytterligare information
Åsa Scherling, Kommunikationschef, Combitech
Tel: 0734-18 77 98, E-post: asa.scherling@combitech.se
Ann-Sofi Jönsson, IR-ansvarig, Saab AB
Tel: 08-463 02 14, E-post: ann-sofi.jonsson@saabgroup.com 

Om Combitech
Combitech är ett nordiskt it- och teknikkonsultbolag med cirka 1 850 medarbetare i Sverige, Norge och Finland, med speciellt fokus på digitalisering och Cyber Security. Företaget är ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab.