Combitechs interimsrapport för januari - september 2018

Det nordiska teknikkonsultbolaget Combitech, en del av Försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB, släpper idag sin interimsrapport för januari-september 2018.

- Vi fortsätter att stärka vår position på marknaden som självklar partner kring digitalisering och Cyber Security, framförallt inom svenskt näringsliv. Det finns ett stort behov av att utveckla och knyta ihop autonoma processer och människor i säkra digitala ekosystem, säger Hans Torin, vd på Combitech.

Viktiga händelser under tredje kvartalet 2018

Combitech tar över hela norska Watchcom
I juli tog Combitech över hela det norska cybersäkerhetsbolaget Watchcom. Som en följd av den ökade digitaliseringen ställs också stora och förändrade krav på säkerhet, och efterfrågan på Cyber Security ökar. Genom förvärvet av Watchcom stärkte Combitech ytterligare sin position som ledande på Cyber Security i Norden.

Nyckeltal januari - september 2018

Orderläge
Orderingången under perioden var 1655 MSEK, vilket är en ökning med 5 % jämfört med samma period föregående år (1579 MSEK).

Försäljningsintäkter
Försäljningsintäkterna uppgick till 1749 MSEK, en ökning med 5 % jämfört med samma period föregående år (1665 MSEK).

Resultat och marginal
Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 9 % till 111 MSEK (122 MSEK 2017). Rörelsemarginalen minskade till 6,3 %, (7,3 % 2017)

Operativt kassaflöde
Det operativa kassaflödet minskade till 32 MSEK under niomånadsperioden, jämfört med 231 MSEK under samma period 2017. Den stora minskningen beror främst på ett tillfälligt kassatillskott av engångskaraktär föregående år. Dessutom har årets kassaflöde påverkats negativt av ett antal sena kundinbetalningar i samband med kvartalsslutet.

Antal anställda
Antalet medarbetare uppgår nu till 1795 personer, jämfört med 1878 motsvarande period föregående år.

 

För ytterligare information
Åsa Scherling, Kommunikationschef Combitech
Tel: 0734-18 77 98, E-post: asa.scherling@combitech.se

Ann-Sofi Jönsson, IR-ansvarig Saab AB
Tel: 08-463 02 14, E-post: ann-sofi.jonsson@saabgroup.com