Combitechs halvårsrapport för januari-juni 2018

Teknikkonsultföretaget Combitech, ett självständigt dotterbolag till försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB, släpper idag sin halvårsrapport för januari-juni 2018.

- Vi ser en positiv utveckling och hade ett mycket starkt avslut på första halvåret med bland annat ett nytt partnerskap med LKAB, Epiroc, ABB och AB Volvo. Med den positiva utvecklingen ser vi ett fortsatt behov av att rekrytera ingenjörer på alla våra orter. För närvarande har vi nästan 60 lediga tjänster, säger Combitechs vd Hans Torin.

Viktiga händelser, januari-juni 2018:

  • 25 april genomförde Combitech det årliga digitaliseringsevenemanget Techxperience Day, som samlade ett stort antal beslutfattare inom industrin. Årets tema var människans samspel med tekniken, och deltagarna lyfte även vikten av kontinuerligt lärande och samarbete.
  • 29-30 maj genomfördes Nordens största säkerhetsevenemang Paranoia för elfte gången, med världsledande säkerhetsexperter och över 600 deltagare. Combitechs norska bolag Watchcom arrangerade eventet.
  • 27 juni gick Combitech samman med LKAB, Epiroc, ABB och AB Volvo i ett partnerskap för att sätta en ny världsstandard för hållbar gruvbrytning på stora djup. Combitech bidrar bland annat med kompetens och erfarenheter av att knyta ihop autonoma processer och människor genom så kalla de digitala ekosystem.

NYCKELTAL, JANUARI – JUNI 2018:

Orderläge

Orderingången första halvåret var 1246 MSEK, en ökning med 8,8 procent jämfört med första halvåret 2017 (1145 MSEK).

Försäljningsintäkter

Försäljningsintäkterna uppgick till 1259 MSEK, en ökning med 4,3 procent jämfört med samma period 2017 (1208 MSEK). Ökningen beror främst på en fortsatt god marknadssituation och därmed hög beläggning.

Resultat och marginal

Rörelseresultatet (EBIT) var 100 MSEK, en minskning med 11,5 procent jämfört med samma period 2017 (113 MSEK). Rörelsemarginalen uppgick till 7,9 procent, jämfört med 9,4 procent 2017.

Operativt kassaflöde

Det operativa kassaflödet var 85 MSEK, jämfört med 147 MSEK första halvåret 2017. Kassaflödet ligger i nivå med rörelseresultatet och i nivå med förväntningarna.

 

För ytterligare information
Åsa Scherling, Kommunikationschef, Combitech
Tel: 0734-18 77 98, E-post: asa.scherling@combitech.se

Ann-Sofi Jönsson, IR-ansvarig, Saab AB
Tel: 08-463 02 14, E-post:
ann-sofi.jonsson@saabgroup.com