Combitechs halvårsrapport för januari-juni 2017

Teknikkonsultföretaget Combitech, ett självständigt dotterbolag till försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB, släpper idag sin halvårsrapport för januari-juni 2017. Rapporten visar fortsatta ökningar av såväl försäljning som resultat.

  • 2 maj genomfördes det årliga digitaliseringsevenemanget Techxperience Day, som samlade ett stort antal beslutfattare inom industrin. Årets tema var innovation, säkerhet och autonomi, och deltagarna lyfte även vikten av samarbete mellan olika branscher.
  • Ett led i att stärka Combitechs position som digitaliseringspartner till svensk industri, är rekryteringen av  Lars Ydreskog som 1 april tillträdde som vice vd på Combitech med ansvar för digitalisering och Industri 4.0. Lars kommer senast från Saabs affärsområde Aeronautics, där han varit chef för Operations för Gripen och varit den drivande kraften bakom Saabs arbete inom modellbaserade arbetssätt och digitalisering.
  • 9-10 maj genomfördes Norges största säkerhetsevenemang Paranoia för tionde gången, med världsledande säkerhetsexperter och över 600 deltagare. Paranoia arrangerades för tionde gången av Watchcom, där Combitech är majoritetsägare sedan slutet av 2016.
  • Antalet medarbetare uppgår nu till 1 853 och har ökat med 93 personer från årets början.

– Vi ser en fortsatt positiv utveckling för Combitech, med en stor efterfrågan på våra tjänster och ett ökat intresse för helhetsåtaganden. Under senaste tiden har vi tagit många steg framåt som digitaliseringspartner för industrin, där vi som del av Saab har unik erfarenhet som är attraktiv för våra kunder. Cyber Security står fortsatt högt på företagens agendor i kölvattnet av flera attacker. Även ny lagstiftning, som den europeiska personuppgiftslagen GDPR, driver efterfrågan inom Cyber Security. Jag ser därför med tillförsikt fram emot hösten, säger Combitechs vd Hans Torin.

NYCKELTAL, JANUARI-JUNI 2017:

Orderläge
Orderingången första halvåret var 1145 MSEK, vilket är i nivå med samma period 2016 (1156 MSEK). Orderingången är fortsatt stabil.

Försäljningsintäkter
Försäljningsintäkterna uppgick till 1208 MSEK, en ökning med 35 procent jämfört med samma period 2016 (893 MSEK). Förutom organisk tillväxt och högre beläggningsgrad kan den starka tillväxten hänföras till den strategiska affären med Ericsson, som innebar övertagande av 300 ingenjörer i oktober förra året, samt förvärven av Watchcom och Tikab.

Resultat och marginal
Rörelseresultatet (EBIT) var 113 MSEK, en ökning med 47 procent jämfört med samma period 2016 (77 MSEK). Rörelsemarginalen uppgick till 9,4 procent, jämfört med 8,6 procent 2016. Den kraftiga resultatförbättringen beror på stark efterfrågan i kombination med förbättrad beläggningsgrad, samt en ökad andel åtagandeaffärer.

Operativt kassaflöde
Det operativa kassaflödet var 147 MSEK, vilket är en förbättring jämfört med första halvåret 2016 (92 MSEK). 

Om Combitech
Combitech är ett nordiskt teknikkonsultbolag med närmare 1 900 medarbetare i Sverige, Norge och Finland, med speciellt fokus på digitalisering och Cyber Security. Företaget är ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab.