Combitechs halvårsrapport för januari-juni 2016

Ökad försäljning, förbättrat resultat och ökad marginal. Det är delar av innehållet då teknikkonsultbolaget Combitech, en del av försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB, presenterar sin rapport för första halvåret 2016.

Höjdpunkter under andra kvartalet 2016:

  • Combitech samarbetar med Volvo i ett forsknings- och utvecklingsprojekt kring autonoma transportsystem. I maj demonstrerades för första gången en helt självkörande lastbil för en bredare publik. Den specifika lastbil som nu har utvecklats är ett av flera forskningsprojekt som drivs där olika steg av autonoma lösningar kommer att utvecklas och testas.
  • 27 april genomfördes Combitech Techxperience Day för första gången, i närvaro av ett stort antal beslutsfattare inom svensk industri. Temat var det digitala industriföretaget och Combitech bjöd på inspiration och praktiska exempel som företagen kan dra nytta av i sin digitala transformation.
  • Combitech har fått en beställning av FMV rörande Försvarets telenät, där vi får fortsatt förtroende som konsultleverantör. Denna rambeställning löper över tre år med option på två + två års förlängning. Beställningen omfattar uppdrag inom delområden som systemarbete, nätplanering, telefoni, datakom, marinintegration, nätövervakning och transmission.
  • Försäljningen under första halvåret uppgick till 893 MSEK, en ökning jämfört med samma period föregående år. Antalet medarbetare uppgick till 1 394 personer.

- Vi ser en mycket positiv utveckling på marknaden just nu, med hög efterfrågan, speciellt i Sverige. Vi har en hög beläggning och ett stort behov av att rekrytera nya medarbetare, säger Hans Torin, vd på Combitech.

NYCKELTAL, JANUARI-JUNI 2016:

Orderläge

Orderingången första halvåret var 1 156 MSEK, en ökning om 35 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen av orderingången är främst relaterad till flerårsbeställningar från FMV.

Försäljningsintäkter

Försäljningsintäkterna uppgick till 893 MSEK (862 MSEK), en ökning med 3,6 procent jämfört med samma period 2015. Försäljningsökningen är organisk.

Resultat och marginal

Rörelseresultatet (EBIT) var 77 MSEK, en stor ökning jämfört med samma period förra året (54 MSEK). Rörelsemarginalen uppgick till 8,6 (6,3) procent. Den ökade rörelsemarginalen beror på en ökad efterfrågan och därmed ökad beläggningsgrad, främst i Sverige, men även på en resultatförbättring i Norge.

Operativt kassaflöde

Det operativa kassaflödet var 92 MSEK, vilket är betydligt högre än samma period förra året (66 MSEK). Skillnaderna mellan åren beror dels på bättre lönsamhet, dels på en lägre kapitalbindning i kundfordringar.