Combitechs halvårsrapport för januari-juni 2015

Teknikkonsultbolaget Combitech, en del av försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB, ökar försäljningen och rörelsemarginalen under första halvåret 2015. Under det andra kvartalet har bland annat ett förvärv av verksamheten i SecureCom genomförts.

Höjdpunkter under andra kvartalet 2015: 

  • 1 maj förvärvade Combitech verksamheten i SecureCom, ett konsultbolag med spetskompetens inom kortbetalningar för bank- och finanssektorn. SecureComs spetskompetens och nordiska kundbas inom bank- och finanssektorn är ett led i Combitechs strategiska ambitioner att växa inom Cyber Security.
  • Combitech har lanserat en ny tjänst inom nätverksövervakning, så kallad Managed Security Services (MSS), där vi erbjuder våra kunder övervakning och analystjänster i realtid, dygnet runt. Verksamheten förstärker vårt erbjudande inom Cyber Security och under det andra kvartalet har avtal tecknats med nya kunder.
  • Flera ramavtal har tecknats, bland annat med European Spallation Source (ESS) i Lund och Länsstyrelsen i Stockholm.
  • Combitech har fått flera uppdrag inom området Internet of Things, bland annat en molnlösning för Lundaföretaget Serstech och deras handhållna instrument som identifierar exempelvis droger och andra kemikaliska ämnen.
  • Försäljningen under första halvåret uppgick till 862 MSEK, en ökning med 3 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet medarbetare har minskat något sedan årets början och uppgick till 1 450 personer.

 

- Den positiva trenden från det första kvartalet håller i sig och vi har förbättrat beläggningen och lönsamheten ytterligare, framför allt i Sverige, säger Hans Torin, tillförordnad vd på Combitech.

NYCKELTAL JANUARI-JUNI 2015 

Orderläge

Orderingången första halvåret var 858 MSEK, en ökning om 8 procent jämfört med samma period föregående år. Orderingången är fortsatt stabil.

Försäljningsintäkter

Försäljningsintäkterna uppgick till 862 MSEK, en ökning om 3 procent jämfört med samma period 2014. Försäljningsökningen är till störst del organisk. Andelen försäljning utanför Saabkoncernen var 60 procent.

Resultat och marginal

Rörelseresultatet (EBIT) var 54 MSEK, jämfört med 49 MSEK samma period förra året. Rörelsemarginalen uppgick till 6,3 procent (5,8 procent 2014). Den ökade rörelsemarginalen beror främst på ökad beläggningsgrad.

Operativt kassaflöde

Det operativa kassaflödet var 69 MSEK, vilket är betydligt högre än samma period förra året (35 MSEK). Skillnaderna mellan åren beror dels på bättre lönsamhet, dels på en lägre kapitalbindning i kundfordringar.