Combitech vinner ramavtal med SKL Kommentus

Combitech har vunnit tilldelning av det attraktiva ramavtalet med SKL Kommentus. Avtalet omfattar IT-konsulttjänster med fokus på digitalisering och informationssäkerhet för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

- Digitalisering och informationssäkerhet är områden där vi har stor erfarenhet och kunskap, så det känns jätteroligt att få möjlighet att vara med och stötta Sveriges kommuner och landsting på sina respektive digitaliseringsresor de kommande åren, säger Hans Torin, vd på Combitech.

Ramavtalet, som är på fyra år, omfattar sju områden: verksamhetsutveckling och strategi; ledning och styrning; systemutveckling/-förvaltning och infrastruktur; arkitekter; informationssäkerhet; användbarhet, information och webb samt användarsupport.