Jessica Öberg, vd Combitech, tillsammans med Oscar Nyberg, som nyss återvände till Combitech, och Jouni Tasala, som är den som arbetat längst på kontoret.

Combitech växer i Trollhättan och stärker kundsamarbetet med BAE Systems Hägglunds

Combitechs verksamhet i Trollhättan utvecklas och partnerskapet med BAE Systems Hägglunds fördjupas. I samband med det invigdes den 31 maj nya kontorsytor. En viktig händelse i en tid präglad av ett komplext omvärldsläge och där vi tillsammans behöver bygga motståndskraft.

– Jag vill lyfta den kompetens som finns hos mina kollegor. Trollhättan har en mångårig erfarenhet från fordons- och försvarsindustrin tillsammans med ett arv av utveckling och tillverkning. Det är en möjliggörare för att vi nu tillsammans med BAE Systems Hägglunds fyller en viktig uppgift i att stärka motståndskraften i Norden och Europa, säger Jessica Öberg, vd på Combitech, som närvarande vid invigningen och nätverkade med kollegor och samarbetspartners. 

– Vi slöt ett partnerskapsavtal för ett par år sedan när vi såg förändringarna i världen. Vi behöver våra strategiska partner för att klara de uppdrag vi har för Försvarets materielverk (FMV) och andra kunder, säger Lars Pettersson, teknikchef på BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik. 

Combitech har sedan tidigare fyra våningsplan i befintligt kontor på Åkerssjövägen på Innovatum-området. Det nya kontoret ligger på 200 meters promenadavstånd och kallas internt för ”Plan 7”. De nya ytorna ger utrymme för 30 personer och underlättar team-leveranser.  

Personalstyrkan växer 

Idag arbetar 160 personer på Combitech i Trollhättan. Under våren har man ökat med cirka tio nya medarbetare och fler är på väg in under och efter sommaren. Flera i personalstyrkan är fokuserade på kunskapsområden såsom konstruktion, beräkning och analys, beredning, kravställning, systemsäkerhet och mjukvaruutveckling.  

Emma Wikström, som ser de utökade lokalerna som ett viktigt tillskott. 

– 
Vi växer för att våra kunder har ett utökat behov på det som vi är experter på – det vill säga hela produktutvecklingscykeln. Ett 20-tal medarbetare här arbetar för tillfället med Hägglunds projekt men den siffran ökar, berättar affärsområdes- och platschef Emma Wikström. 

Combitechare i Trollhättan firade de nya lokalerna med en fikapaus och somrig tårta. 

Uppmärksamhet i dagspress

Tidningen Ttela uppmärksammade invigningen. Du hittar artikel här (artikeln är låst för icke-prenumeranter).