Combitech tecknar ramavtal med LFV och Sjöfartsverket

Combitech stärker sin position på verk- och myndighetsmarknaden när de i stark konkurrens har tecknat avtal med två Norrköpingsbaserade myndigheter – Sjöfartsverket och Luftfartsverket (LFV).

Ramavtalet omfattar teknik- och IT-konsulter inom kompetensområdena Verksamhetsutveckling och strategi (gäller både Sjöfartsverket och LFV) samt Teknikkonsultation inom flygtrafiktjänsten (gäller specifikt LFV).

Konkurrensen i upphandlingen som har pågått i två steg sedan i våras har varit knivskarp med ett mycket stort antal konsultbolag som lämnade anbud. Combitech var det enda bolaget som fick tilldelning på två olika områden i upphandlingen. Ramavtalen, som innehåller ett antal delområden vardera, kommer att tecknas som tre separata avtal med respektive myndighet.

Combitech har tidigare haft ramavtal med LFV kring bland annat teknikkonsultation inom flygtrafiktjänsten.

– Det är hedrande att vi även fortsättningsvis får förtroendet att leverera konsulttjänster till LFV inom området Air Traffic Management. Dessutom är det extra roligt att vi nu även får ett ramavtal med Sjöfartsverket inom ett område där vi har mycket god kompetens, säger Jens Redeborn, affärsutvecklare på Combitech och som har ansvarat för upphandlingen.

Avtalen gäller i 2 år från undertecknade med möjlighet till förlängning med 1 + 1 år.

– De båda ramavtalen är ett bevis på att vi är en stark spelare inom dessa områden och ger oss en starkare position inom verk och myndigheter, framförallt i Norrköpingsregionen där vi har haft en god tillväxt och idag är ett 40-tal medarbetare, säger Jens Redeborn.