Combitech tar över utvecklingsverksamhet från Ericsson i Linköping och Göteborg

Teknikkonsultbolaget Combitech ingår avtal med Ericsson om övertagande av utvecklingsverksamhet med fokus på mjukvaruutveckling inom radio. Genom detta avtal stärker Combitech ytterligare sin förmåga att ta hela kundåtaganden och bygger vidare på sitt starka ingenjörskunnande, samtidigt som kompetensen görs tillgänglig för en bredare kundkrets. Omkring 300 Ericsson-ingenjörer kommer att gå över till Combitech.

Combitech, ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB, tecknar avtal med Ericsson om ett övertagande av verksamhet med fokus på mjukvaruutveckling inom radio. Genom avtalet tar Combitech över en effektiv utvecklingsverksamhet med hög leveransförmåga och gedigen telekomkompetens. Avtalet omfattar omkring 300 mjukvaruingenjörer i Linköping och Göteborg.

- I vår strävan att vara ett ledande teknikkonsultbolag inom digitalisering, Cyber Security och Internet of Things ligger övertagandet helt i linje med vår strategi. Ett av flera områden där vi ser stor potential är inom fordonsbranschen med uppkopplade och självkörande fordon. Där efterfrågas spetskompetens kring dagens och framtidens kommunikationsteknologi. Det här skapar spännande möjligheter, säger Hans Torin, vd på Combitech.

-  Combitech är redan idag en strategisk leverantör av konsulttjänster inom FoU till Ericsson och är en naturlig partner tack vare sitt starka fokus på utvecklings- och ingenjörstjänster. Dessutom har Combitech en tillväxtambition och Ericsson-ingenjörerna är väldigt kunniga och erfarna. Genom avtalet åtar Ericsson sig ett starkt och långsiktigt samarbete med Combitech, säger Sinisa Krajnovic, Head of Development Unit Radio på Ericsson.

Övertagandet är en del i Combitechs strategi att bredda sitt tjänsteutbud och växa på den nordiska konsultmarknaden. Övertagandet träder ikraft i oktober 2016.

-  Detta blir Combitechs enskilt största åtagande någonsin. Det stärker vårt partnerskap med Ericsson och bekräftar Combitechs position som ett ledande teknikkonsultbolag i Norden, säger Dan Jangblad, styrelseordförande för Combitech.