Combitech tar över hela norska Watchcom

Teknikkonsultföretaget Combitech tar över hela norska cybersäkerhetsbolaget Watchcom. Genom förvärvet stärker Combitech ytterligare sin position som ledande på Cyber Security i Norden.

- Vi ser en stor efterfrågan på Cyber Security på den nordiska marknaden, bland annat som följd av digitaliseringen som ställer stora och förändrade krav på säkerhet. Genom förvärvet kan vi nu på ett ännu bättre sätt möta marknadens ökande behov och bidra till ett tryggare samhälle, säger Pernilla Rönn, Divisionschef Cyber Security Combitech.

Watchcom är ett av Norges ledande kunskapsföretag inom cyber- och informationssäkerhet. Watchcom driver också Paranoia, ett av Nordens största säkerhetsevenemang, som lockar hundratals deltagare.

- Med Combitech i ryggen står vi starkare och kan erbjuda våra kunder ett bredare utbud och bli en viktigare samarbetspartner. Vi har på sistone fått flera ramavtal och ett strategiskt viktigt avtal i handelssektorn, säger Anette Roll Richardssen, vd Watchcom

Combitech, som är ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetsföretaget Saab, blev i december 2016 huvudägare till norska Watchcom Security Group AS genom ett förvärv av 51,11 % av aktierna i bolaget med option på att förvärva alla aktier. Nu tar Combitech över resterande aktier och blir därmed helägare till Watchcom.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Pernilla Rönn
, Divisionschef Cyber Security, Combitech
Tel: +46 706 95 02 27, e-post:
pernilla.ronn@combitech.se
Anette Roll Richardsen, vd Watchcom
Tel: +47 92 21 53 21, e-post:
anette.roll.richardsen@watchcom.no