Combitech Talent Program väckte intresse på uppskattat seminarium

Går det att utveckla unga konsulter snabbare och göra dem erfarna på kortare tid? Det var temat för det föredrag som combitecharna Jonas Eklund och Karin Jofalk höll för företagsledare, rekryterare och studenter i Linköping på tisdagsmorgonen den 17 mars.

I Mjärdevi, Linköping, finns många företag som precis som Combitech har ett stort behov av att rekrytera och erbjuda en utvecklande miljö för nyutexaminerade. För att möta utmaningen startade Combitech för flera år sedan Combitech Talent Program (CTP) som vänder sig till unga akademiker, främst ingenjörer. Tisdagen den 17 mars delade vi med oss av våra erfarenheter och lärdomar till ett 45-tal personer som samlats i creActives-lokaler för att få veta mer om hur vi arbetar kring kompetensutveckling och rekrytering. På scenen stod Jonas Eklund och Karin Jofalk, Joakim Brännström medverkade också.

Combitech har under flera år arbetat med talangprogrammet, som är tvåårigt och syftar till att attrahera nya medarbetare och effektivt introducera dem i arbetslivet. Deltagarna kombinerar sitt konsultuppdrag med ett utvecklingsprogram, där kurser inom teknik samt affärsmannaskap och ledarskap delas med erfarenhetsutbyte. Med hjälp av utbildade ledare och Dialogseminariemetoden, utvecklad tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), får deltagarna lära sig av varandras erfarenheter. Flera av programmen har genomförts tillsammans med kund.

– Att vi har ett långsiktigt samarbete med våra kunder och kan erbjuda deltagarna ett uppdrag över tid ser jag som en framgångsfaktor. Uppdraget är underlaget för att kunna reflektera över och utvecklas i sin yrkesroll, säger Jonas Eklund, som samordnar flertalet av CTP-programmen på Combitech och är chef för Combitech Training Institute.

Fler än 200 talanger

Mer än tjugo program har genomförts och fler än 200 talanger har slussats igenom. Rekryteringsarbetet har varit en central del, då det är viktigt att hitta rätt deltagare och medarbetare.

– Att vi lyckats i vår rekrytering är en kombination av marknadsföring, en etablerad rekryteringsprocess och att vi varit noggranna i vårt urval av kandidater. Att vi försökt vara snabba i intervjufasen tror jag också varit betydelsefullt, då den unga generationen generellt är vana vid att "röra sig fort" och snart tappar intresset, berättar Karin Jofalk, rekryteringsansvarig på Combitech.

Positiva erfarenheter

En som gått programmet är Joakim Brännström. Joakim berättar att programmet är krävande - att det känns lite som att fortsätta studera samtidigt som man går ut i arbetslivet och alla utmaningar det innebär.

– Programmet fick mig att inse att andra brottas med samma problem som jag, mitt självförtroende har ökat. Jag har lärt mig att bli mer "konsultmässig", då jag fått reflektera över hur jag upplevs hos kunden och vilken plats jag tar i teamet. Programmet har varit värt den tiden jag lagt ner, jag har investerat i mig själv och blivit erfarnare på kortare tid, säger Joakim Brännström, konsult på Combitech.

För mer information

Läs mer om Combitech Talent Program.