Combitech SAINT stärker förmågorna för svenska försvaret

Combitech, den nordiska lösnings- och konsultpartnern, har signerat ett avtal med Försvarets materielverk (FMV) gällande leverans av det avancerade systemet ”Combitech SAINT” – vilket inkluderar systemstöd med hög tillgänglighet för att ytterligare förbättra den nationella kapaciteten.

”Data är en högt värderad tillgång och kräver pålitliga medel för lagring, åtkomst, hantering och distribution. Combitech Saint uppfyller kundens krav och tillhandahåller en modern, skalbar och kostnadseffektiv lösning. En sådan kritisk lösning kräver pålitlig support, som våra styrkor i Finland och Sverige har erfarenhet av att leverera.” konstaterar Mikael Krusenberg, Divisionschef, Combitech.

För ytterligare information:

Mr. Ari Tarvainen
Head of Business Unit Defence, Combitech
+358 40 5593020
ari.tarvainen@combitech.com

Mer om Combitech SAINT solution: www.combitech.com/SAINT
Mer om Combitech Defence and Security: www.combitech.com/our-services/defence/
Mer om FMV: https://www.fmv.se