Combitech redovisar helårsrapport för 2017

Teknikkonsultbolaget Combitech, ett självständigt dotterbolag till försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB, presenterar idag sin årsrapport för 2017. Rapporten visar såväl kraftigt ökad försäljning och vinst samt förbättrad rörelsemarginal.

Combitechs försäljning ökade med 28 procent och uppgick till 2 334 MSEK, vilket är den högsta siffran någonsin. Den svenska och den finska verksamheten har haft en positiv utveckling under året med ökad vinst och förbättrad marginal. Även den norska verksamheten har förbättrats.  Antalet medarbetare ökade under året med 71 personer till 1881 vid årets slut. Rekryteringsbehovet är fortsatt stort under 2018. 

Under året skedde flera viktiga händelser:

  • Den 1 februari förvärvade Combitech teknikinformationskonsultföretaget Tikab. Därmed breddar Combitech sin tjänsteportfölj och befäster sin position som störst i Sverige inom teknisk produktinformation. 
  • Atlas Copco, numera Epiroc, har inlett ett samarbete med Combitech kring gruvdigitalisering. Combitechs expertis från digitalisering av flyg, försvar och telekom, likaså de tekniska plattformar och arbetssätt som finns inom förvars- och säkerhetsföretaget Saab var betydelsefulla för att Epiroc valde Combitech som digitaliseringspartner.
  • Combitech stärker sin nordiska närvaro genom att i december etablera verksamhet i Danmark och bildandet av det helägda dotterbolaget Combitech A/S. Inledningsvis kommer den danska verksamheten vara inriktad mot Cyber Security. Combitech är en av Nordens största Cyber Security-konsultbolag med cirka 250 informationssäkerhetskonsulter i Sverige, Norge, Finland och Danmark.
  • Tillsammans med Luftfartsverket (LFV) utvecklar  Combitech innovativ teknik som ökar säkerheten på flygplatser genom att minska risken för att markfordon befinner sig på landningsbanan, så kallad Runway Incursions (RWI). Systemet heter DRIWS och är ett lyckat exempel på samarbete mellan forskningsinstitut och industrin.
  • Combitech har, tillsammans med partners, tecknat ett ramavtal inom IT-säkerhet med Försvarets materielverk (FMV). Tillsammans ska vi Målet är att utveckla  FMV:s förmåga att leverera säkra och ackrediterbara IT-system. 
  • Under året har Combitechs ledarskapsprogram för chefer fortsatt. Vidare arrangerades två populära kursveckor som ett led i att kontinuerligt kompetensutveckla medarbetare. De båda kursveckorna hade cirka 1650 deltagare totalt.

– 2017 har varit ett otroligt bra år för Combitech. Vi förbättrar oss på alla nyckeltal samtidigt som verksamheten utvecklas och nya partnerskap knyts. Roligt är också att vi stärker vår Nordiska närvaro genom att etablera verksamhet i Danmark, sedan tidigare finns vi i Sverige, Finland och Norge. Våra kunder önskar framför allt stöd för att möta den digitala transformationen samtidigt som intresset för Cyber Security är fortsatt stort. Jag räknar med att 2018 blir ett händelserikt år och ser med tillförsikt framåt, säger Combitechs vd Hans Torin.

Nyckeltal

Orderläge

Orderingången nådde 2 287 MSEK, en ökning med 6 procent jämfört med föregående år (2 161 MSEK). Orderingången är en blandning av små och medelstora uppdrag, ofta kopplade till ramavtal, och större beställningar som löper över flera år. 

Försäljningsintäkter

Försäljningsintäkterna uppgick till 2 334 MSEK, en ökning med 28 procent jämfört med 2016 (1 825 MSEK). Ökningen är organisk och beror främst på en positiv marknadsutveckling och ökad beläggning. 

Resultat och marginal

Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 34 procent och uppgick till 193 MSEK (144 MSEK).  Rörelsemarginalen var 8,3 procent, vilket är en ökning jämfört med 2016 (7,9 procent).

Operativt kassaflöde

Det operativa kassaflödet ökade till 171 MSEK (131 MSEK) främst till följd av ett högre resultat. 

För ytterliggare information

Hans Torin, vd, Combitech
Tel: 010-215 04 64, E-post: hans.torin@combitech.se

Ann-Sofi Jönsson, IR-ansvarig, Saab AB
Tel: 08-463 02 14, E-post: ann-sofi.jonsson@saabgroup.com

Om Combitech

Combitech är ett självständigt teknikkonsultbolag inom försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB. Vår bas finns i Norden och vi arbetar även internationellt tillsammans med våra kunder. I Combitech är vi 1900 medarbetare som tror på framtiden och brinner för att skapa hållbar nytta för människor, företag och samhälle. För våra kunder är vi en partner för tillväxt och en samlande kraft för Innovation, Säkerhet och Digitalisering. TECHNOLOGY WITH A PURPOSE.