Combitech redovisar helårsrapport för 2016

Teknikkonsultbolaget Combitech, ett självständigt dotterbolag till försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB, presenterar idag sin årsrapport för 2016. Rapporten visar ökad försäljning, kraftigt ökad vinst och förbättrad rörelsemarginal.

Combitechs försäljning ökade med 8 procent och uppgick till 1 825 MSEK, vilket är den högsta siffran någonsin. Den svenska och den finska verksamheten har haft en positiv utveckling under året med ökad vinst och förbättrad marginal. Även den norska verksamheten har förbättrats. Antalet medarbetare ökade under året med 362 personer till 1 810 vid årets slut. Rekryteringsbehovet är fortsatt stort under 2017.

Under året skedde flera viktiga händelser:
• 1 oktober tog Combitech över utvecklingsverksamhet från Ericsson med fokus på mjukvaruutveckling inom radio. Det innebar att drygt 300 Ericsson-ingenjörer gick över till Combitech från Ericsson. Genom detta avtal stärker Combitech ytterligare sin förmåga att ta hela kundåtaganden och bygger vidare på sitt starka ingenjörskunnande, samtidigt som kompetensen görs tillgänglig för en bredare kundkrets.

• 30 december 2016 blev Combitech majoritetsägare i norska cybersäkerhetsbolaget Watchcom med 28 anställda. Förvärvets stärker Combitechs position som en ledande aktör inom Cyber Security i Norden, med 220 konsulter inom området. Förvärvet innebär också att Combitech utökar sin verksamhet i Norge och får tillgång till nya kunder och marknader.

• Combitech har under året haft en ledande roll i flera stora autonomiprojekt inom fordonsindustrin. Bland annat samarbetar Combitech med Volvo i ett forsknings- och utvecklingsprojekt kring autonoma transportsystem. I maj demonstrerades för första gången en helt självkörande lastbil för en bredare publik.

• Combitech utsågs återigen som en av Sveriges Bästa Arbetsgivare av undersöknings-företaget Universum. I undersökningen, där de egna medarbetarna får betygsätta företaget, tog Combitech ett kliv uppåt till 14:e plats.

Efter räkenskapsårets slut tog Combitech över verksamheten i teknikinformationskonsultföretaget Tikab, med ett 70-tal anställda. Tikab tillhörde tidigare Saabs affärsområde Support and Services. Därmed breddar Combitech sin tjänsteportfölj och befäster sin position som störst i Sverige inom produktinformation. Förändringen gäller från 1 februari 2017 då Tikab blev ett dotterbolag till Combitech.

– 2016 har varit ett mycket bra år för Combitech och vi förbättrar oss på alla nyckeltal. Den nordiska konsultmarknaden är het just nu. Våra kunder efterfrågar framför allt stöd för att möta den digitala transformationen och intresset för cyber security är större än någonsin. Genom förvärvet i Watchcom får vi återigen ett starkt fotfäste i Norge, vilket ligger i linje med vår nordiska tillväxtstrategi. Jag ser med tillförsikt fram emot 2017, säger Combitechs vd Hans Torin.

NYCKELTAL

Orderläge

Orderingången nådde 2 161 MSEK, en ökning med 30 procent jämfört med föregående år (1 666 MSEK). Orderingången är en blandning av små och medelstora uppdrag, ofta kopplade till ramavtal, och större beställningar som löper över flera år. Under 2016 har orderingången varit särskilt stark inom försvars- och telekomsektorn.

Försäljningsintäkter

Försäljningsintäkterna uppgick till 1 825 MSEK, en ökning med 8,3 procent jämfört med 2015 (1 684 MSEK). Ökningen är organisk och beror främst på en positiv marknadsutveckling och ökad beläggning. Tillskottet av drygt 300 medarbetare från Ericsson har bidragit till ökad försäljning under sista kvartalet.

Resultat och marginal

Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 40 procent och uppgick till 144 MSEK (103 MSEK). Rörelsemarginalen var 7,9 procent, vilket är en ökning jämfört med 2015 (6,1 procent).

Operativt kassaflöde

Det operativa kassaflödet ökade till 131 MSEK (94 MSEK) främst till följd av ett högre resultat.

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Charlotte Magnusson, informationschef, Combitech
Tel: 0734-184 143, E-post: charlotte.magnusson@combitech.se
Ann-Sofi Jönsson, IR-ansvarig, Saab AB
Tel: 08-463 02 14, E-post: ann-sofi.jonsson@saabgroup.com 

Om Combitech

Combitech är ett nordiskt teknikkonsultbolag med nära 1 900 medarbetare i Sverige, Norge och Finland. Företaget är ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB.