Combitech får tilldelning i Adda Inköpscentrals ramavtalsupphandling av IT konsulttjänster 2021

Combitech AB har fått tilldelning i Adda Inköpscentrals ramavtalsupphandling IT konsulttjänster 2021. Ramavtalet träder i kraft den 26 september 2022 och ersätter det befintliga Ramavtalet för SKL IT-Konsulttjänster 2016 där Combitech de senaste åren har levererat kompetenser och lösningar inom IT.

Adda Inköpscentral erbjuder offentlig sektor ramavtal, dynamiska inköpssystem (DIS) och tjänster inom strategisk försörjning som underlättar vardagen för sina kunder, frigör resurser till välfärden och bidrar till ett hållbart samhälle.

Adda Inköpscentral är ett företag inom SKR, Sveriges Regioner och Kommuner.  Combitech har fått tilldelning för följande län; Stockholm, Uppsala, Gotland, Västra Götaland, Halland, Skåne, Blekinge och Kronoberg.

Vi ser fram mot en ny spännande fortsättning med Adda Inköpscentral. Det här ramavtalet möter en stor del av kommuner och regioners efterfrågan på extern IT-kompetens. Ramavtalet är flexibelt och kan användas för avrop på enstaka resurser, men också kompletta projekt, säger Magnus Andersen, Affärsutvecklare på Combitech.

Om Combitech

Combitech är en nordisk lösnings- och konsultpartner med tjänster inom bland annat digital transformation, cybersäkerhet och totalförsvar. Vi är 2100 medarbetare, som hjälper företag, industri och offentlig sektor att dra nytta av teknik och digitalisering för ett hållbart och säkert samhälle. Technology with a purpose, helt enkelt!  Läs mer på www.combitech.se

Combitech är ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab.

För ytterligare information

Daniel Moosberg, Head of Competence Supply & Partner Network, Combitech Tel: 0734 - 18 27 12, E-post: Daniel.moosberg@combitech.com

Magnus Andersen, Proposal office, Combitech Tel: 0734 – 37 21 18, E-post: Magnus.andersen@combitech.com