Ett utsnitt av den strategiska dialogplattform som är framtagen inom Crossways Växjö tillsammans med samarbetspartners och företaget Usify.

Combitech pratar Smart citys på konferensen Digitalize in Sthlm

Erfarenheter och lärdomar från samarbetsprojektet Crossways Växjö presenteras på "Digitalize in Sthlm" den 21 oktober. Combitech deltar i en presentation och paneldiskussion som Skanska modererar. I panelen medverkar Jessica Öberg, vd Combitech, Alexandra Lauren, vice vd Skanska, och Monica Skagne, kommunchef Växjö kommun.

Skanska, Södra och Combitech driver tillsammans projektet Crossways Växjö för att utveckla området Bäckaslöv i Växjö. Arbetet sker tillsammans med kommunen, invånarna, näringslivet och akademin. 

– Det som är unikt med Bäckaslöv är samarbetet och samverkansformen snarare än de byggnader som vi kommer att utveckla. Vi är tre olika företag i Växjö med ett gemensamt mål om att utveckla en stadsdel på ett nytt och smartare sätt. Genom samarbete, digitalisering och träbyggnation tar vi ett steg ytterligare mot klimatneutralitet och FN:s 17 globala mål, säger Emma Hulth, affärsutvecklare på Skanska Sverige.

–  Städer möter utmaningar relaterade till framtidens boende- och arbetsmiljö, energibrist, resursproblem och klimat. Tillsammans står vi inför utmaningar som ingen aktör kan lösa själv. Vi behöver kraftsamla kring innovations- och businessekosystem för att utveckla hållbara och integrerade lösningar till staden och invånarna, säger Senadin Alisic, digitaliseringsrådgivare och cybersäkerhetsexpert på Combitech som arbetar med Crossways Växjö.

Läs om konferensen Digitalize in Sthlm 21 och programpunkten "Learnings from Crossways Växjö".

Mer information

Läs mer om Crossways Växjö på projektets webbplats.

Läs mer om projektet på Skanskas webbplats.

Läs mer om Södra.