Combitech och Volvo utvecklar självkörande lastbil för gruvdrift

Volvokoncernen demonstrerar nu för första gången en helt självkörande lastbil för en bredare publik. Lastbilen är en del i ett forsknings- och utvecklingsprojekt kring autonoma transportsystem, där Combitech har en ledande roll.

Bild

Forskningsprojektet är ett gemensamt projekt där bland andra Volvokoncernen och Combitech är partners för att utveckla en komplett autonom transportsystemlösning. Den unika lastbilen, som är en extrautrustad anläggningslastbil, navigerar och kör helt självständigt både över och under jord. Den läser via sensorer och GPS kontinuerligt av sin omgivning och kan hela tiden parera fasta och rörliga hinder samtidigt som transportsystemet samlar data för att ytterligare optimera sin rutt och säkerheten. Det behövs heller ingen manuell övervakning av lastbilen då transportsystemet, som liknar en operatörscentral, automatiskt och kontinuerligt både läser av status från och ger order till de uppkopplade självkörande lastbilarna om bland annat hastighet och färdväg.

- Vi är mycket stolta över att ligga i forskningsfronten på autonomområdet genom samarbetet med Volvokoncernen. Tillsammans ger vi en del av svaret för framtidens logistiklösningar, som innebär helt nya nivåer av säkerhet, energieffektivitet och produktivitet. I projektet utvecklar vi kompletta öppna lösningar, vilket innebär att kunderna själva kan bestämma vilka olika fordon och kopplingar till andra system som man vill ha för att optimera sin verksamhet, säger Jonas Lindholm, segmentsansvarig fordon på Combitech.

Den specifika lastbil som nu har utvecklats är ett av flera forskningsprojekt som drivs där olika steg av autonoma lösningar kommer att utvecklas och testas. Projekten syftar till att skapa hållbara transportlösningar och förbättra trafiksäkerheten vilket gynnar både kunder och samhälle.

Extern kontakt

Joakim Kenndal, Volvokoncernens medierelationer
Tel: 031-322 43 80, e-post: joakim.kenndal@volvo.com