Combitech klättrar i rankingen

Undersökningen Sveriges Bästa Arbetsgivare genomförs bland ett företags egna medarbetare där de bedömer sin nuvarande arbetsgivare utifrån tre faktorer: intern identitet, nöjdhet och lojalitet.

En rankinglista görs sedan utifrån medarbetarnas betyg på sina arbetsgivare. Combitech hamnar i år på plats 14 vilket innebär en stor förbättring, då placeringen 2015 var 42.

- Vi är såklart väldigt glada över att våra medarbetare trivs hos oss och att vi tagit ett jättekliv i rankingen. Det visar att vi är på rätt väg. Men så klart nöjer vi oss inte här, utan siktar såklart mot toppen. För att nå dit kommer vi fortsätta fokusera på kompetensutveckling och satsa ännu mer på ledarskap och talangutveckling, kommenterar Patrik Dahl, HR-chef.

- Grunden till ett starkt arbetsgivarvarumärke ligger i nöjda medarbetare. Nöjda medarbetare ger organisationen de allra bästa förutsättningarna gentemot konkurrenterna. Det minskar personalomsättningen och ger dessutom arbetsgivaren möjlighet att locka fler talanger som kan bidrar till en hållbar framtid för organisationen. Nöjda och motiverade medarbetare bidrar inte bara till organisationens framgång genom att prestera på topp utan är också viktiga ambassadörer för att rekrytera nya talanger." säger Claes Peyron, vd på Universum.