En röst under Almedalsveckan

För att skapa ett hållbart och säkert samhälle med konkurrenskraftiga verksamheter måste vi ställa om, tänka annorlunda och hitta nya vägar framåt. Vi står inför en uppgift som ingen aktör kan lösa ensam. Det behövs samverkan. Combitech är en av rösterna i samtalen under Almedalsveckan.

Vårt bidrag under dessa dagar är att dela insikter kring hur vi genom att koppla samman verksamheter, system och människor skapar ett mer motståndskraftigt samhälle. 

I år har vi valt att ingå ett samarbete med Dagens Industri och DI Digital. Tillsammans kommer vi att finnas på plats i centrala Visby och arrangera ett seminarium med fokus på cybersäkerhet. Utöver det deltar vi i samarbetspartners och kunders aktiviteter och rundabordssamtal.

Almedalsveckan pågår från söndagen den 3 juli till och med torsdagen den 7 juli. Hoppas att vi ses!

Öppna programpunkter

Seminarium: Säkerhetskedjan. Det viktigaste för en motståndskraftig verksamhet och samhälle

Datum: Tisdagen den 5 juli, kl. 15.15-16.00
Plats: DI Digitals tält, Donnersgatan 2.2. Det går även att delta digitalt via DI Digital.
Moderator: Thomas Frostberg, journalist
Språk: Svenska
Information:  Almedalens officiella program och  DI Digitals event-webbplats.

Programmet i korthet:
Inledning, med ett omvärldsperspektiv, av Pernilla Rönn, chef för cybersäkerhet på Combitech.

Intervju med Fredrik Börjesson, som arbetar vid Försvarsmakten med Security Strategy, om Nationellt cybersäkerhetscenter och vikten av cybersäkerhet. 

Panelsamtal där följande personer medverkar:

  • Åke Holmgren, chef för cybersäkerhet och säkra kommunikationer, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  • Anna Wennerstrand, kommunikationschef Kooperativa förbundet (KF)
  • Fredrik Hörstedt, direktör och avdelningschef för Internationellt samarbete, Vinnova
  • Anders Åhlgren, Chief information security officer, Jönköping Energi
  • Pernilla Rönn, chef för Cyber Security, Combitech

Ta även möjligheten att prata med combitecharna Anton Lif, rådgivare inom krisberedskap och expert på informationspåverkan, Hans Danielsson, cybersäkerhetsexpert, och Olle Ytterberg, rådgivare inom totalförsvar, som finns med under seminariet.

Seminarium av Sveriges kommunikatörer: Att stärka och skydda varumärken i en oviss tid - vilka risker och möjligheter ser vi?

Datum: Tisdagen den 5 juli, kl. 9.00-9.50
Plats: Kilgränd 1
Språk: Svenska
Information: Almedalens officiella program

Panelsamtal som leds av Johan Eriksson, kommunikationschef PWC, och där följande personer medverkar:

  • Anton Lif, rådgivare Crisis Management och specialist på informationspåverkan, Combitech
  • Viveka Hirdman–Ryrberg, kommunikationsdirektör, styrelseordförande, Investor AB, Sveriges kommunikatörer
  • Peter Fellman, chefredaktör, Dagens Industri
  • Caroline Thunved, VD och generalsekreterare, Sveriges kommunikatörer

Programpunkter för inbjudna

Combitech deltar också i samtal, dialoger och rundabordssamtal som arrangeras och genomförs under Almedalsveckan men som inte är upptagna i det officiella programmet.