Combitech får förtroende att leverera systemarbete för markradio

Combitech har under andra kvartalet 2022 erhållit förtroendet från Försvarets materielverk (FMV) att leverera systemarbete för ny taktisk markradio (Ra570), integration och teknisk utveckling. Detta inom ramen för vårt "Ramavtal Tekniska Konsulttjänster inom Ledningssystem, Teknikområde Radio".

Uppdraget syftar till att ge tekniskt stöd till FMV-projekt gällande bland annat kravställning, anskaffning, test och verifiering samt implementation och ILS-arbete. RA 570 är ett delsystem ingående i LSS MARK. BMS är ett kommunikations-/informationssystem för rörliga plattformar inom Armén. RA 570 utgör en viktig del i BMS.

– Vi är stolta över att få förtroendet att stötta FMV och Sverige inom detta område. Det känns angeläget, speciellt med tanke på det säkerhetspolitiska omvärldsläget, att vara med och bidra till utvecklingen av landets försvar, beredskap och totalförsvar, säger Peter Koinberg, affärsområdeschef Kommunikation.

Kort om avtalet

"FMV Ramavtal Tekniska Konsulttjänster inom Ledningssystem, Teknikområde Radio” är ett avtal där Combitech, efter avrop, har möjlighet att leverera bland annat projektplanering, konfigurations- och kvalitetsledning, verksamhetsanalys, systemarbete, systemutformning, integration, kontroller och tekniska prov, integrerat logistikstöd, systemsäkerhet, informationssäkerhet, överlämning, tekniska utredningar och prototyp- och experimentstöd.

Avtalet löper under tre år med möjlighet till förlängningsoptioner på upp till ytterligare fyra år.

Läs mer om FMV och deras uppdrag (FMV:s webbplats).