Combitech etablerar sig på den danska marknaden

Teknikkonsultbolaget Combitech etablerar sig i Danmark och täcker därmed hela Norden. Företaget kommer inledningsvis satsa på Cyber Security-området och hjälpa verksamheter utveckla och stärka sin informationssäkerhet.

Att förebygga och hantera cyberhot är viktigt för såväl näringsliv som offentlig verksamhet. Det handlar om att skydda tillgångar men samtidigt dra nytta av digitaliseringens fördelar. Nu etablerar sig Combitech på den danska marknaden.

– Vår bedömning är att det finns ett behov av en aktör med lång erfarenhet och en innovativ syn på informationssäkerhet på den danska marknaden. Vi har ett arv som sträcker sig tillbaka till 50-talet, då vi började arbeta med säkerhetsfrågor kopplat till ett lands försvar. Utifrån det har vi byggt vidare och skapat en tjänsteportfölj som ständigt utvecklas och förnyas. Att vi nu etablerar oss i Danmark skapar nya affärsmöjligheter och stärker vår nordiska närvaro, berättar Pernilla Rönn, affärsområdeschef för Cyber Security på Combitech.

Combitech har idag cirka 1 900 medarbetare som är verksamma i Sverige, Finland och Norge. Företaget är en partner för tillväxt och en samlande kraft inom områdena Innovation, Digitalisering och Cyber Security. Bland kunderna finns allt från stora industriföretag till offentlig verksamhet och försvar.

30 danska Cyber Security-konsulter under 2018

Den danska verksamheten kommer att ledas av Lone Flohr som har lång erfarenhet inom Cyber Security. I ledningsteamet ingår även två seniora medarbetare med erfarenhet från bland annat militärverksamhet, internationella företagskoncerner och konsultverksamhet. Innan året är slut är målsättningen att vara ett 30-tal konsulter i Danmark som kompletterar de cirka 250 informationssäkerhetskonsulter som redan finns inom Combitech.

– På Combitech finns en helhetssyn kring informationssäkerhet och digitalisering i kombination med en högteknologisk spetskompetens, det kommer att tillföra den danska marknaden något nytt. Inledningsvis kommer vi att fokusera på att leverera tjänster inom Managed Security Services (MSS), Security testing och Governance and compliance, säger Lone Flohr, vd för Combitech Danmark och fortsätter;

–  Vi börjar med 12 medarbetare i Danmark, men vill se personalstyrkan växa snabbt genom såväl nyutexaminerade som erfarna konsulter. Målet är att växa verksamheten och snart erbjuda Combitechs breda portfölj av Cyber Security-tjänster men också andra tjänster som finns inom företaget, säger Lone Flohr, vd för Combitech Danmark.

Combitech visar stark tillväxt

Combitech är ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB. Företaget har de senaste åren vuxit kraftigt genom organisk tillväxt och förvärv och omsätter drygt två miljarder svenska kronor.

– Combitechs långa erfarenhet av högteknologiska projekt och informationssäkerhet är vad som efterfrågas på den nordiska marknaden. Det är viktiga hörnstenar för att stötta våra kunders arbete kring digitalisering, vilket i grunden påverkar hela produktlivscykler och verksamheter. Vi är mycket glada att kunna bistå näringslivet och offentlig sektor i Danmark med våra tjänster. Det ska bli spännande att se verksamheten utvecklas, säger Hans Torin, vd för Combitech.

För ytterligare information

Hans Torin, vd, Combitech
Tel: +46 10 215 04 64, E-post: hans.torin@combitech.se

Pernilla Rönn, Nordisk affärsområdeschef Cyber Security, Combitech
Tel: +46 70 695 02 27, E-post: pernilla.ronn@combitech.se

Lone Flohr, vd, Combitech Danmark             
Tel: +45 412 841 82, E-post: lone.flohr@combitech.dk

Om Combitech

Combitech är ett självständigt teknikkonsultbolag inom försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB. Vår bas finns i Norden och vi arbetar även internationellt tillsammans med våra kunder. I Combitech är vi cirka 1 900 medarbetare som tror på framtiden och brinner för att skapa hållbar nytta för människor, företag och samhälle. För våra kunder är vi en partner för tillväxt och en samlande kraft för innovation, säkerhet och digitalisering. Technology with a purpose.