Combitech växer och etablerar sig i Luleå

Teknikkonsultföretaget Combitech fortsätter att växa och etablerar sig nu i Luleå. Målet är ett 60-tal konsulter inom fyra år. Genom etableringen stärker Combitech sin position i norra Sverige, där man sedan tidigare finns i Umeå, Örnsköldsvik, Sollefteå, Sundsvall och Östersund.

-  Vår bedömning är att det finns en viktig plats på marknaden här i regionen för oss som en av Nordens ledande teknikkonsultbolag. Framförallt ser vi möjligheter inom digitala partnerskap och cybersäkerhet. Här vill vi erbjuda en plattform för de aktörer som vill växa sina affärer med oss, säger Andreas Andersson, platschef Combitech i Luleå. 

Idag offentliggjordes också ett strategiskt partnerskap med LKAB, ABB, Epiroc och AB Volvo kring framtidens gruvdrift. Ett partnerskap som innebär en mycket viktigt utgångspunkt för Combitechs satsning i Luleå. Utöver det bedrivs dialoger med flera större aktörer i regionen.

-  Denna etablering är ännu ett bevis av vårt aktiva arbete att lyfta Luleås attraktivitet. Att bygga relationer är ett långsiktigt arbete. Jag välkomnar Combitech och kommer fortsätta arbeta för Luleås utveckling för att ge fler företag möjlighet att växa och skapa fler jobb säger Niklas Nordström, Kommunstyrelsens ordförande, Luleå kommun.

Kopplingen till Luleå Universitet spelar också en viktig roll, både vad gäller kompetens, forskningsprojekt och samarbeten. Combitech har sedan tidigare flera samarbeten med universitetet inom olika verksamhetsområden där cybersäkerhet och AI är naturliga domäner för samverkan.

-  Combitechs etablering i Luleå förstärker regionens digitala kompetensprofil och kommer att underlätta vårt nuvarande samarbete inom forskning  och utbildning. Två viktiga framtidsområden för samarbete är cybersäkerhet och artificiell intelligens säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, Rektor, Luleå Tekniska Universitet.

Kontoret i Luleå öppnar på Laboratoriegränd 11, i augusti och leds av platschef Andreas Andersson. I teamet ingår också Håkan Karlsson och Lars Sahlin. Under sensommaren och hösten kommer fokus att ligga på att rekrytera konsulter och etablera leveransen till partnerskapet med LKAB, ABB, Epiroc och AB Volvo, samt utveckla nya digitala partnerskap på marknaden. Målet är att vara ett 60-tal konsulter inom fyra år. 

För mer information, kontakta gärna
Andreas Andersson, platschef Combitech i Luleå
0734-37 42 23, andreas.andersson@combitech.se

Åsa Scherling, kommunikationschef
0734-18 77 98, asa.scherling@combitech.se

Om Combitech
Combitech är ett oberoende teknikkonsultbolag och en del av försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB. Vår bas finns i Norden och vi arbetar även internationellt tillsammans med våra kunder. Combitech växer både organiskt och genom förvärv och vi har nästan 1 900 kvalificerade konsulter på ett 30-tal platser i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Vi erbjuder hög leveranskapacitet och ett brett utbud av spetskompetenser och koncept till kunder inom tillverkningsindustri, tjänstesektor, offentlig verksamhet och försvar. www.combitech.se