Bild: #vitecherupp

Combitech engagerar sig i #vitecherupp

Sverige och världen befinner sig i ett svårt läge utifrån spridningen av covid-19. I den alvarliga situationen har flera positiva initiativ tagits - ett av dem är #vitecherupp där verksamheter som arbetar med frågor kring AI, Analytics och IT samverkar. Combitech har anslutit sig.

Initiativtagare till #vitecherupp är Governo, IT&Telekom­företagen och ett antal forskare. Syftet är att uppmana verksamheter som arbetar med AI och IT att fundera kring vad de kan göra i krisen för att skapa mindre tryck i systemet och ge myndigheter möjligheten att fatta så bra beslut som möjligt.

Vi har pratat med Johan Gunnarsson, CTO på Combitech, om initiativet:

Hur skulle du beskriva #vitecherupp?
Det är ett upprop där företag, organisationer och universitet tillsammans tar fram idéer till lösningar för att lindra i den svåra situation som pandemin orsakar. Fokus ligger på digitalisering och AI.

Har du redan nu några tankar kring hur Combitech kan bidra?
Vi har en dialog kring flera frågor och deltar i spännande samarbeten. Jag hoppas kunna berätta mer framöver. Inom initiativet kommer hela tiden idéer upp och som kontaktperson hos oss på Combitech sprider jag dem vidare ut i företaget. Vi har kunniga och kreativa medarbetare som gärna bidrar!

För mer information

Läs mer om #vitecherupp på denna sida.
Kontaktperson för initiativet på Combitech är Johan Gunnarsson, se kontaktkort till höger.