5G-utrustning högt upp på kartongbruket Holmen Iggesund.

Combitech driftsätter ett privat 5G-nät hos Holmen Iggesund

Holmen Iggesund har, med kunskap från Combitech, installerat ett privat 5G-nät för inomhus- och utomhustäckning. Lösningen skapar förutsättningar för en effektiv och hållbar produktion, i en utmanande radiomiljö med stora avstånd mellan produktionsareor och utskeppningshamn. Anläggningen blir därmed ett av Nordens mest digitaliserade kartongbruk.

– Det här är ett viktigt steg i vårt arbete mot att bli en smart site och det ligger dessutom helt i linje med hur vi vill arbeta tillsammans med våra leverantörer och andra intressenter i vår värdekedja. Vi tror på gemensamt lärande där vi tillsammans kan skapa ny kunskap och nå längre, säger Johan Nellbeck, VD på Holmen Iggesund.

– Det är en spännande ”smartifiering” Holmen Iggesund genomför med det uppkopplade kartongbruket. Vi är stolta över att göra denna resa tillsammans och vi ser fram emot ett nära samarbete för att identifiera och implementera de digitala tjänsterna som nätet möjliggör framåt, säger Jessica Öberg, VD på Combitech. 


Johan Nellbeck, vd Holmen Iggesund, och Jessica Öberg, vd Combitech. Bild: Holmen Iggesund.

Ett uppkopplat bruk 

5G-nätet byggs ut i etapper och den första är redan på plats, då kartongbruket skapat 5G-täckning från produktionsanläggningen ned till utskeppningshamnen i Skärnäs (cirka tre km bort).

Stegvis kommer hela kartongbrukets verksamhet inkluderas och kopplas upp för att erhålla den fulla styrkan av digitalisering, till exempel genom automatiserade processer, uppkopplade sensorer, handhållna enheter och autonoma transporter. 

Combitech ansvarar för helhetslösningen med alltifrån projektledning, radionätsplanering och frekvenser till drift och underhåll. Lösningen bygger på hårdvara från Nokia och som installationspartner använder Combitech företaget Vinnergi. Holmen Iggesund nyttjar de kostnadseffektiva, av Post- och telestyrelsen (PTS) nyligen släppta, 5G-frekvenserna för avgränsade områden (lokala tillstånd). 

– Vi är glada över att samarbeta med Combitech för att hjälpa Holmen Iggesund att utveckla verksamheten med hjälp av vår privata trådlösa 5G-lösning. Med den här lösningen kan verksamheten dra nytta av en säker överföring av data med låg latens för att hålla sig informerade i varje steg av produktresan mellan bruket och hamnen, för att optimera driften och minska onödiga steg, säger Lise Karstensen, Head of Enterprise for Nordics, Nokia.


Johan Nellbeck och Peder Hägglund från Holmen Iggesund tar emot Private Network-lösningen från Peter Isacsson och Jessica Öberg från Combitech. Bild: Holmen Iggesund.

För mer information:

Ta del av Holmen Iggesunds pressmeddelande (eng).

Kontakta oss:

Peter Isacsson, projektledare Private Networks, Combitech
Telefon: 010-215 53 80
E-post: peter.isacsson@combitech.com