Combitech deltar i forskningsprojekt om samhällskriser

Vad händer om vårt betalningssystem kraschar? Eller en annan omfattande kris drabbar vår ekonomiska infrastruktur? Det ska ett stort forskningsprojekt ge svar på genom rollspel och datorsimuleringar utformade av bland andra Högskolan i Skövde och Combitech.

Vad händer om bankautomaterna slutar fungera? Om börsen havererar?  Om en terroristattack drabbar den ekonomiska infrastrukturen? Om transporterna inte fungerar?  Vad finns det för alternativa lösningar för att på bästa sätt klara situationen? Svaren ska ges i ett forskningsprojekt lett av Högskolan i Skövde, i samarbete med Mittuniversitetet, Linköpings universitet och Combitech. Uppdragsgivare är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB. Projektet är femårigt.

Samverkan med viktiga samhällsaktörer

Combitech har expertkunskap inom flera områden i projektet, bland annat samhällssäkerhet, krisberedskap och säkerhetssystem inom banksektorn, och blir därför ett bra komplement till forskarna.

– Detta forskningsprojekt är en del av vår större satsning på Cyber Security, alltså IT-säkerhet. Högskolan i Skövde och Combitech har för avsikt att intensivt samarbeta i flera liknande projekt för att vidareutveckla spetskompetensen inom Cyber Security i Skövde. För Combitech är projektets styrka att det är samverkan med flera viktiga samhällsaktörer från olika sektorer, samt att projektet görs tillsammans med Mittuniversitetet, Linköpings universitet och Högskolan i Skövde, säger Per Gustavsson, cyber security-expert på Combitech.