Combitech blir partner till FMV för att utveckla säkra IT-system

Combitech har, tillsammans med partners, tecknat ett ramavtal inom IT-säkerhet med Försvarets Materielverk (FMV).

FMV har genom avtalet utsett en partner inom området vilket ger förutsättningar till ett strategiskt och långsiktigt samarbete inom IT-säkerhet.

– Tillsammans med FMV ser vi fram emot ett nära samarbete. FMV ställer stora krav på kompetens på sina leverantörer, inte minst inom IT-säkerhet där utvecklingen går väldigt snabbt. Nu får Combitech en unik möjlighet att tillsammans med FMV och våra partners utveckla FMV:s förmåga att leverera säkra och ackrediterbara IT-system, säger Lena Johansson, enhetschef inom IT-säkerhet på Combitech.

Combitechs samarbetspartners är Lüning Consulting AB, Bitsec AB, Actea AB och DinGard AB där samtliga företag har lång erfarenhet inom informations- och IT-säkerhetsområdet. De områden som avtalet gäller är oberoende granskning, planering för framtagande av plan för IT-säkerhetsarbete (ISD-plan) samt säkerhetsteknisk kravhantering i System Engineering (SE). Avtalet gäller året ut med möjlighet till förlängning fram till 2023.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Charlotte Magnusson, informationschef, Combitech
Tel: 0734-184 143, E-post: charlotte.magnusson@combitech.se

Om Combitech
Combitech är ett nordiskt teknikkonsultbolag med cirka 1 900 medarbetare i Sverige, Norge och Finland, med speciellt fokus på digitalisering och Cyber Security. Företaget är ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab.