Combitech A/S stänger sin danska cybersäkerhetsverksamhet

Combitech meddelar idag beslutet om att stänga sin danska cybersäkerhetsverksamhet, efter en verksamhetsöversyn. Processen kommer slutföras innan sista december i år.

Efter en grundlig verksamhetsöversyn och utifrån det geopolitiska läget med ökad efterfrågan på cybersäkerhet har vi kommit fram till att vi måste fokusera våra resurser på våra växande marknader och förmågor inom cybersäkerhet i Norge och Sverige för att ytterligare stärka vår position och accelerera tillväxt, säger Pernilla Rönn, styrelseordförande i Combitech A/S och chef för Combitechs cybersäkerhetsdivision.

Det danska cybersäkerhetsteamet har bidragit starkt till Combitech med sin strukturerade metodik och förmåga att paketera tjänster. Deras dedikerade arbete på den danska marknaden, framför allt inom den finansiella sektorn, har bidragit till nya insikter och en bredare erfarenhet som fortsatt kommer vara av stort värde.

– Det är tråkigt att vi behöver stänga ner vår cybersäkerhetsverksamhet i Danmark, samtidigt är jag också otroligt stolt över mitt teams gemensamma bidrag till våra danska kunder - tillsammans har vi bidragit till kritisk infrastruktur genom att bygga en säkrare finansiell sektor här i Danmark. Nu kommer jag fokusera på att säkerställa en så bra övergång som möjligt för såväl danska medarbetare som för våra cybersäkerhetskunder, säger Lone Flohr, vd Combitech A/S.

Combitech kommer fortsätta vidareutveckla och expandera sin verksamhet inom exempelvis det danska försvarssegmentet, som inte påverkas av nedläggningen av cybersäkerhetsverksamheten.

– Vi är fortsatt fullt engagerade i våra nordiska kunder och partners - tillsammans fortsätter vi accelerera utvecklingen av ett smartare, mer hållbart och mer motståndskraftigt samhälle, avslutar Jessica Öberg, vd Combitech.