Combitech ansluter sig till Digitaliseringskonsulterna

Combitech har valt att ansluta sig till den nybildade föreningen Digitaliseringskonsulterna i syfte att accelerera vårt strategiska arbete för ett smart och fossilfritt samhälle efter Coronakrisen.

För att Sverige ska bli klimatneutralt till 2045 kommer det krävas en transformation av hela samhället. De lösningar som digitalisering möjliggör och som vi hjälper våra kunder att implementera har mycket stor potential att minska de globala utsläppen av växthusgaser. 

Genom vårt medlemskap i föreningen vill vi hjälpa samhället att se och använda digitaliseringens möjligheter. Medlemskapet innebär att vi aktivt stöttar politik, näringsliv och offentlig sektor i att förstå hur Sverige, genom digitalisering och innovation, snabbt kan transformeras till ett fossilfritt välfärdssamhälle med ökad konkurrenskraft och tillväxt som följd. 

Digitaliseringskonsultbranschen har stora möjligheter, och stort ansvar, för att minska samhällets miljöpåverkan och bidra till uppfyllnad av Parisavtalets klimatmål. Med teknik, innovation och samarbeten kan vi driva på utvecklingen. Vi på Combitech är till exempel med i digitaliseringsprojekt ihop med bland annat gruvindustrin, med potential att minska hela Sveriges totala utsläpp med flera procent, säger Hans Torin, vd Combitech.

Lär dig mer om föreningens ambition här:

Digitaliseringskonsulterna accelererar sitt strategiska arbete för ett smart och fossilfritt samhälle efter Coronakrisen - Digitaliseringskonsulterna.se

Läs mer om Combitechs hållbarhetsarbete här: 
Hållbarhet - Combitech.se