Circular initiative 2020

Den 21 oktober samlas några av Sveriges största företag i Circular Initiative för att driva arbetet mot en mer cirkulär ekonomi. På plats finns också professor Robin Teigland som bland annat forskar i cirkulär ekonomi och som menar att företag, politiken och akademin måste samarbeta mer för att hitta nya lösningar. Med dagens lösningar uppnår vi enbart hälften av FN:s globala hållbarhetsmål enligt Teigland.

”Med dagens lösningar klarar vi bara hälften av hållbarhetsmålen, men genom samarbeten kan Sverige bli en föregångare”

Att arbeta med cirkulära flöden och produkter är inte bara ett måste för att uppnå de nationella hållbarhetsmålen, det stärker också företagsaffärer, produktutveckling och varumärken. Det menar Robin Teigland, Professor i strategi och digitalisering på institutionen för teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers i Göteborg.

– När man börjar tänka utifrån cirkulär ekonomi uppstår nya idéer och möjligheter att utveckla lösningar och produkter. Vi hittar nya tjänster och områden till förbättringar – saker som bidrar till både affären och miljön. Exempelvis nya material, delnings-ekonomi och möjlighet att byta ut enskilda komponenter istället för hela produkter. Med dagens lösningar klarar vi bara hälften av de globala hållbarhetsmålen och för att lyckas krävs samverkan mellan akademin, företag och politiken, säger Robin Teigland.

Företag som både vill och kan

– Sverige har alla möjligheter att bli en föregångare inom hållbar utveckling och cirkularitet. Här finns teknologin och företag som både vill och kan. Det som behövs är samverkan för att lära av varandra och bidra med den del respektive part kan bäst. Arenor som Circular Initiative är väldigt viktiga och kan visa vägen, menar Robin.  

Circular Initiative är en samarbetsarena initierad av Stena Recycling och som startade 2019. Inom detta forum samverkar företagen för att med sin expertis bidra till fler cirkulära materialflöden i samhället och industrin, genom att lyfta fram gemensamma mål, innovation och teknisk utveckling. Samarbets- och utvecklingsprojekten löper under hela året och en gång per år hålls ett gemensamt event för att inspireras och presentera resultat i projekten.

Circular Initiative 2020 arrangeras med anledning av covid-19 som ett digitalt event och sänds från mötesplatsen A House i Stockholm den 21 oktober. Medverkande parter finns på plats och inbjudna gäster deltar via länk.

Under eventet kommer deltagarna att presentera ett antal gemensamma projekt, såväl nya initiativ som utvecklingen och resultat av befintliga satsningar. Bland annat står följande på programmet:

  • ABB presenterar ett nytt cirkulärt flöde för elmotorer i industrin – ett viktigt bidrag till att göra industrin mer energieffektiv och reducera koldioxidutsläpp.
  • Electrolux och Stena Recycling presenterar en stor nyhet som är resultatet av ett nyskapande samarbete under året.
  • Stora Enso presenterar hur de har utvecklat en cirkulär biprodukt från pappers- och massaproduktion.

Genom tekniksprång och nya samarbetsformer bidrar projekten till att förebygga avfall och ta bättre vara på avfall som uppstår. Fler företag uppmanas att ansluta till initiativet.

Konsumenter ställer högre krav

– Cirkulära flöden är inte bara en fråga om att hantera jordens begränsade resurser på ett smart sätt, det är också en strategisk fråga för tillverkningsindustrin. Konsumenter ställer allt högre krav på produkterna de köper och företag som aktivt arbetar med frågan och hållbara affärer har en stor konkurrensfördel. Genom att samverka tar vi oss längre än vi hade gjort var för sig, säger Fredrik Pettersson, vd på Stena Recycling Sverige.

I en undersökning som Kantar/Sifo genomfört på uppdrag av Circular Initiative uppger över 90% av de svarande att de förväntar sig att tillverkare använder mer återvunnet material i sina produkter. 57% uppger att de är beredda att betala extra för sådana produkter. Samma undersökning visar också att majoriteten (67 %) anser att det är just företagen som har störst roll när det kommer till att öka användningen av återvunna material. 

Om Circular Initiative

  • Circular Initiative är en samarbetsarena där beslutsfattare träffas för att diskutera och utveckla konkreta åtgärder för fler cirkulära materialflöden inom svensk industri. Initiativet lanserades av Stena Recycling 2019. Investor, ABB, Combitech, Electrolux och Stora Enso är samarbetspartners sedan start och fler företag inom industrin välkomnas.
  • Samarbeten och projekt pågår året runt. En gång per år samlas representanter från deltagande företag för att presentera ett antal gemensamma projekt, såväl nya initiativ som utvecklingen och resultat av befintliga satsningar.
  • Första eventet ägde rum 2019. I år arrangeras Circular Initiative som ett digitalt event den 21 oktober kl. 09:00-11:30, endast inbjudna kan delta.
  • Bland årets talare finns Dennis Helfridsson, Managing Director ABB Sweden, Ola Nilsson CXO/CTO på Electrolux, Noel Morrin EVP Sustainability, Stora Enso, Robin Teigland, professor i digitaliseringsledning vid Chalmers och Jacob Wallenberg, Investor AB:s ordförande. Moderator är Eva Hamilton, fd vd på SVT och styrelseproffs. Mer information: https://circularinitiative.stenarecycling.com