Vad händer om våra betalningssystem kollapsar?

Att de digitala betalsystemen skulle sluta fungera känns overkligt. Vi lever i en värld där korttransaktioner och mobila betalningsappar är en viktig del av vår vardag - det är lösningar som vi ofta tar för givet. Störningar, eller ytterst en krasch i systemen, blir snabbt kännbart för såväl företag, verksamheter som för våra invånare.

Under Combitechs Totalförsvarsdag, den 16 januari 2024, kommer vi att utforska vilka konsekvenser som uppstår och hur vi tillsammans kan skapa motståndskraft för att lindra och hantera de konsekvenser som uppstår. Läs mer och anmäl dig här!

Vilka konsekvenser kan uppstå om betalningssystemen skulle kollapsa? Några exempel är följande:

  • Efterfrågan på fysiska kontanter i banker och automater kommer att öka dramatiskt, med risk för att kontanterna inom kort tar slut. Hur många banker har idag kontanter hos sig? Finns det resurser att klara såväl kontantuttag som insättning av kontanter, som exempelvis handlare kommer att vilja göra?
  • Ansvaret för att upprätthålla ordning och säkerhet i samhället kommer att öka. Risken för rån och inbrott kommer med stor sannolikhet att öka till följd av oro för liv och hälsa och ett ökat kontantflöde i samhället.
  • En stor utmaning kommer att vara att hitta fungerande och hållbara alternativ för att klara betalningar i exempelvis butiker och på bensinstationer, och inte att förglömma betalning för kollektivtrafik. Idag görs merparten av denna typ av inköp med hjälp av kort och olika appar och skulle dessa betalningssätt sluta fungera behövs andra och hållbara alternativ. Om det inte finns möjlighet att betala för bensin eller kollektivtrafik är risken stor att många inte kommer att kunna ta sig till sina arbetsplatser.
  • Det är viktigt att säkerställa möjligheten för organisationer att kunna göra viktiga betalningar. Detta kan till exempel röra sig om olika typer av bidrag och pensioner men också att säkerställa förmågan att kunna betala löner.
  • En annan stor utmaning kommer att vara för alla organisationer att klara information och kommunikation om aktuellt läge, alternativa lösningar och prognos för återställande.

Samverkan är en nyckel för att lösa situationen

Effekterna av en kollaps i betalsystemen skulle kännas i hela samhället, vilket understryker vårt kollektiva beroende av digital infrastruktur. Vi behöver ha robusta säkerhetsåtgärder och samarbete över alla samhällssektorer i frågan för att kunna agera, både inom den egna verksamheten men också tillsammans. Förutom den uppenbara risken att många skulle bli lidande av denna typ av störning finns också en uppenbar risk för ett bristande förtroende hos allmänheten. Det är därför en samverkansdag, som Totalförsvarsdagen, är så viktig.

Företag, offentliga sektor och den privata finanssektorn kommer att behöva hitta former för samverkan och gemensamt hantera situationen, och det måste ske relativt snabbt. För att bättre förstå varför samarbete är nyckeln kommer vi under Totalförsvarsdagen titta närmare på hur några av sektorerna och branscherna kan samverka.

Den stora vikten av utbildning och övning

För att vi ska kunna vara så förberedda som möjligt, komma i gång snabbt med krisarbetet och hantera krisen effektivt för att lindra konsekvenserna för människor och samhälle är övning och utbildning viktigt. Det gäller för kommuner, länsstyrelser, regioner, centrala myndigheter, regering och företag. Regelbunden utbildning och övning liksom utvärdering ger verksamheter avgörande insikter kopplat till civil beredskap och hur man förbättrar motståndskraften såväl enskilt som tillsammans.

Det är tillsammans som vi blir starka

Ingen sektor eller verksamhet kan ensam navigera genom konsekvenserna av ett sammanbrott i våra betalningssystem. Våra beroenden belyser inte bara våra sårbarheter, utan också våra styrkor. Tvärfunktionella möten för att dela insikter, expertis och erfarenheter är avgörande för att bygga motståndskraft. Genom att förstå alla utmaningar vi står inför kan vi gemensamt utforma strategier som stärker hela systemet. Det är genom dessa relationer som vi snabbt kan dela information, samla resurser och formulera svar.

Vägen till ett mer motståndskraftigt samhälle består inte bara av robust infrastruktur och banbrytande teknik (även om det är otvivelaktigt viktigt). I grunden bygger motståndskraft också på relationer, samarbete och det gemensamma åtagandet att hantera varje kris som en enad front.

Välkommen på Totalförsvarsdagen!