Länsstyrelsen i Kronobergs län har uppdragit till Combitech att genomföra utvärdering med fokus på samverkan under den pågående Corona-pandemin.

Analys av regional samverkan i Corona-pandemin

Under oktober månad beslutade Regionala rådet i Kronobergs län att en utvärdering ska göras av den samverkan som hitintills skett i hanteringen av den pågående Corona-pandemin.

Länsstyrelsen i Kronobergs län har uppdragit till Combitech att genomföra utvärderingen med följande två områden som fokus;

  • Samverkan och ledning utifrån gemensam överenskommelse och gemensamma rutiner. 
  • Genomförande av samverkansuppdrag.

Utvärderingen ska belysa vad som har fungerat respektive inte fungerat, om hanteringen var tillräckligt effektiv samt hur framtida arbete kopplat till samverkan kan förbättras och effektiviseras. Erfarenheterna kommer att beaktas i arbetet med totalförsvarsplaneringen. 

- Hanteringen av Covid-19 är en unikt stor händelse som har påverkat och fortsätter att påverka Kronobergs län. Våra samverkansstrukturer och rutiner har prövats till det yttersta och det vore i det närmaste tjänstefel att inte lära av det arbete vi gjort. Utvärderingen kommer att ligga till grund för utvecklingen av vårt regionala krisberedskapsarbete, säger Max Hector, Försvarsdirektör Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Kontaktperson på Combitech: Towe Lindqwister, senior rådgivare krisberedskap. Se kontaktkort till höger om artikeln.