Bilden: Grafiken tillhör projektet Jobbcirkus. Eskilstuna kommun och Arbetets museum i samverkan.

3D-miljö för att inspirera unga till karriärsval

Combitech har fått möjligheten att hjälpa Eskilstuna kommun och projektet Jobbcirkus att utveckla ett virtuellt spelupplägg för att vägleda och inspirera unga i deras karriärval. Minst tolv yrken ska representeras i spelet som beräknas vara klart våren 2022. Uppdraget har tilldelats i en upphandling.

– Vårt uppdrag är att individen ska bli medveten om sina styrkor och goda egenskaper och hur dessa har ett samband till yrkesmöjligheter. Idag finns en obalans mellan vilka utbildningar unga väljer och arbetsmarknadens behov av arbetskraft både lokalt, regionalt och nationellt. Spelet ser vi som en stor möjlighet att fånga intresse, då det är angreppssätt som vi vet engagerar, säger Carina Gillisson, utvecklingsledare inom studie- och yrkesvägledning på Eskilstuna kommun.

– Lärande och inspiration handlar om att skapa motivation och återkoppling. Det har spelvärlden fångat och det bygger vi vidare på. Vi skapar upp en 3D-miljö där spelaren får komma i kontakt med flera yrkeskategorier och även möta utmaningar. Vi på Combitech bidrar med teknik, plattform, grafik och upplevelsen. Det känns roligt och spännande att få göra detta, säger Daniel Femerström, chef för Combitech Reality Labs.

Om Jobbcirkus 

Projektet Jobbcirkus i Eskilstuna vänder sig till elever i årskurs 5, 7 och 9 i grundskolan men stödjer också elever i gymnasiet och vuxenutbildning. Spelet är ett komplement till den fysiska utställning som finns i Eskilstuna, som från början upprättades av Arbetets museum i Norrköping. Du kan läsa mer om projektet på Eskilstuna kommuns webbplats.

Bilden: Grafiken tillhör projektet Jobbcirkus. Eskilstuna kommun och Arbetets museum i samverkan.