Delar av det team  från Combitech som deltog i WASP Industry Days 2021 i Västervik.

WASP Industry Days 2022 - Augmenting Human Intelligence

Saab och Combitech är engagerade i WASP Industry Days 2022. Under första dagen genomförs ett seminarium i Norrköping som sedan följs av fältstudier i Västerviks skärgårdsmiljö. Dagarna är en del i ett större arbete med att utveckla en forskningsplattform för framtida förmågor i räddningssystem.

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP)  och forskningsarenan WARA-PS roll är att problematisera och illustrerar frågor kring hur Artificiell intelligens (AI) och autonoma system kan samverka med människor för att snabbt undsätta personer i vatten och svår terräng. Under fältstudierna, 21 till 22 september, kommer deltagarna att följa ett fiktivt räddningsscenario där autonoma båtar och drönare söker igenom skärgårdsmiljön efter olycksdrabbade personer. De olika farkosterna är sammanlänkade via ett ledningssystem där forskare och ingenjörer på plats övervakar uppdraget och kan agera. 

Ett tjugotal forskningsprojekt ingår i det som visas live. De berör kunskapsområden som exempelvis datorseende, bildigenkänning, autonom förflyttning och systemintegrationer. 

Saab och Combitech har flera medarbetare på plats för att prova teknik, samla in data och samverka.

Information

Vill du veta mer kontakta Jesper Tordenlid, Project Manager WARA-PS.

Läs om Wallenberg Artificial Intelligence Autonomous Systems and Software Program (WASP).

Läs om WASP Industry Days 2022