Vehicle and Electronics Connected Services

Combitech ställer ut på Vehicle and Electronics Connected Services 2019 - Den största fordonskonferensen i norra Europa.

Vehicle and electronics Connected services är en konferens där utställare från fordonsindustrin och relaterade branscher ställer ut, diskuterar och inspireras kring utmaningarna som fordonsindustrin står inför. Konferensen bjuder även på presentationer från intressanta talare som detta år fokuserar på de största trenderna inom industrin. 

Combitech är på plats för att visa upp vårt erbjudande inom Digitalisering och Cyber Security.

Per Johanessen från Combitech kommer att vara med som talare under dag två där han kommer föreläsa om "Cyber Security and Functional Safety Standards – Differences, Similarities and Connections".

Han kommer att diskutera följande punkter: 

  • Current and future standards for Cyber Security and Functional Safety
  • Similarities and differences between these standards
  • Connecting Cyber Security and Functional Safety in ways-of-working and products
  • Key considerations in the introduction of Cyber Security and Functional Safety

*Presentationen kommer att hållas på engelska.

Läs mer om konferensen på: www.insightevents.se/vehicle-electronics-connected-services/