Samverkan i praktiken - Totalförsvarsdagen 2022

Vad händer vid en svår samhällssituation? Hur samverkar berörda verksamheter för att prioritera resurser och hitta lösningar? Det kommer spelare, experter och publik öva på och samtala om under Totalförsvarsdagen 2022. Det här vill du inte missa!

Navet i Totalförsvarsdagen är ett fysiskt kartspel där vårt samhälle upplever störningar och en tilltagande kris. Viktiga funktioner är ansträngda och hotade. Spelledare och spelare kommer tillsammans med publiken att göra en resa i tid genom gråzon mot höjd beredskap.

Spelet kommer att ha fokus på transport- och varuförsörjning, energisektorn, finans- och betalsystem samt elektronisk kommunikationsinfrastruktur. 

Om Totalförsvarsdagen

Totalförsvarsdagen är ett arrangemang där ämneskunniga, företrädare och beslutsfattare för samhällsviktiga verksamheter och kommersiella aktörer i näringslivet samlas – alla aktiva inom sektorer och branscher med betydelse för ett motståndskraftigt samhälle. 

Mikael Tornving lotsar deltagarna genom dagen. Han har ett stort intresse av totalförsvaret, med erfarenheter från att vara reservofficer och bataljonschef i Hemvärnet. Mikael är också känd från olika produktioner i tv. (Foto: Peter Knutson)

Susan Bergman leder spelet. Hon arbetar som säkerhetsskyddschef på Combitech och har en bakgrund inom kris- och riskhantering och säkerhetsfrågor. Susan fick 2020 utmärkelsen "Årets säkerhetsprofil". (Foto: Peter Karlsson)

Ta del av en kort intervju där Mikael och Susan berättar om arrangemanget (länk till Combitechs You Tube-kanal). 

Information

Kostnad: Kostnadsfritt

Mat: Vi bjuder på fika och lunch under dagen.

Säkerhet: Combitech följer vid varje tillfälle de rekommendationer som gäller för bland annat sammankomster. Kontakta Combitech på totalforsvar@combitech.se vid frågor.

Övrigt: Dagen kommer att dokumenteras och sammanställas för publicering i Combitechs kanaler. Det kommer att vara fotografer och filmare i lokalen. Utvalda journalister, med intresse för totalförsvaret, kan också vara på plats. Antal platser är begränsat. Combitech förbehåller sig rätten att begränsa antalet anmälda från samma verksamhet.

 

Nyfiken på Totalförsvarsspelet?

Totalförsvarsspelet är en lösning som sätter fokus på återuppbyggnaden av totalförsvaret och belyser vikten av samverkan. Det går att spela i både större och mindre sammanhang, med flera verksamheter närvarande eller specifikt för en verksamhet. Spelet är skalbart och flexibelt. Läs mer om upplägget här.