Totalförsvarsdagen 2022

Vad händer vid en svår samhällssituation? Hur samverkar berörda verksamheter för att prioritera resurser och hitta lösningar? Det kommer spelare, experter och publik ge exempel på och samtala om under Totalförsvarsdagen 2022. Det här vill du inte missa!

Under dagen kommer medverkande att göra en resa i tid genom gråzon mot höjd beredskap. Vårt samhälle upplever störningar och en tilltagande kris. Viktiga funktioner är ansträngda och hotade. Spelet kommer ha speciellt fokus på transport- och varuförsörjning, energisektorn, finans- och betalsystem samt elektronisk kommunikationsinfrastruktur. (Spelet slutar innan höjd beredskap, den lagstiftningen ingår inte.)

Totalförsvarsdagen är ett arrangemang där beslutsfattare och företrädare för myndigheter och kommersiella aktörer i näringslivet samlas – alla aktiva inom samhällssektorer och branscher med betydelse för ett fungerande totalförsvar.

Mikael Tornving lotsar deltagarna genom dagen. Han har ett stort intresse av totalförsvaret, med erfarenheter från att vara reservofficer och bataljonschef i Hemvärnet. Mikael är också känd från olika produktioner i tv. (Foto: Peter Knutson).

Susan Bergman leder spelet. Hon arbetar som säkerhetsskyddschef på Combitech och har en bakgrund inom kris- och riskhantering och säkerhetsfrågor. Susan fick 2020 utmärkelsen som "Årets säkerhetsprofil". (Foto: Peter Karlsson)

Information

Kostnad: Kostnadsfritt

Mat: Vi bjuder på fika och lunch under dagen.

Säkerhet: Combitech följer gällande rekommendationer för sammankomster under pandemin. Samtliga besökare måste uppvisa Covid-pass och legitimation. Observera att rekommendationerna kan komma att ändras. Har du av medicinska skäl undantag från att vaccinera dig, kontakta Combitech på totalforsvar@combitech.se för vidare information.

Övrigt: Dagen kommer att dokumenteras och sammanställas för publicering i Combitechs kanaler. Det kommer att vara fotografer och filmare i lokalen. Utvalda journalister, med intresse för totalförsvaret, kan också vara på plats. Antal platser är begränsat. Combitech förbehåller sig rätten att begränsa antalet anmälda från samma organisation.