STM Conference 2021

Anders Wendel, Head of Navelink, på Combitech deltar i STM Conference 2021. På konferensen diskuteras hur Sea Traffic Management har implementerats och hur det kommer att förändra framtiden för det maritima. 

Konferensen hålls digitalt och flera experter på området kommer att tala och diskutera kring den senaste utvecklingen inom området.

Läs mer på: STM Conference 2021 - STM – Sea Traffic Management