Pernilla Rönn pratar om kompetensförsörjning inom Cyber Security

I en värld som genomgår en digital transformation är cybersäkerhet mer aktuellt än någonsin. Combitecharen Pernilla Rönn diskuterar hur vi kan säkra rätt kompetens inom området.

Pernilla Rönn, chef för Cyber Security-området på Combitech, deltar i en paneldiskussion kring cybersäkerhet och dagens utmaningar inom området. Deltagarna kommer diskutera vad vi kan göra för att skydda oss inför digitala hot från omvärlden och hur branschen kan kompetensförsörjas.  

Combitech är medlem i SOFF, Säkerhets- och försvarsföretagen, som har ett samarbete med Femme Defence. Det Femme Defence som arrangerar paneldiskussionen. Femme Defence är ett nätverk för unga kvinnor med engagemang inom försvars- och säkerhetspolitiska frågor.

Agenda: 

  • Kl. 18.00–18.15, Gästerna droppar in
  • Kl. 18.15–18.20, Femme Defence hälsar välkomna
  • Kl. 18.20–18.30, Robert Limmergård inledningstalar
  • Kl 18.30–19.10, Presentation av deltagare samt panelsamtal
  • Kl. 19.10–19.30, Tid för frågor
  • Kl. 19.30, Mingel 

Behöver du utveckla och stärka din organisation inom cybersäkerhetsområdet? Så här kan vi på Combitech hjälpa er.