Mötesplats Samhällssäkerhet

Välkommen till Samhällssäkerhetsmässan 2017. Att mötas för ett säkrare Sverige har aldrig varit viktigare.

En allt mer osäker omvärld påverkar oss i vår vardag och ställer nya krav på hur vi skapar vår säkerhet. Mötesplats Samhällssäkerhet är en möjlighet för dig som arbetar med frågor som rör samhällets säkerhet, krisberedskap och ett nytt totalförsvar att fortbilda dig, knyta nya kontakter och utveckla ditt arbete med dessa frågor.

Det blir två intensiva dagar med ett 40-tal seminarier med aktuella talare och intressanta diskussioner. För mer information och anmälan läs mer här.

Möt några av våra konsulter och ställ frågor om civilt försvar, säkerhetsskydd och krisberedskap. Det är Teresa Ahde, Thomas Eneström, Carina Forslind, Kajsa Helmbring, Nils Löwegren, Jonas Raber, Fredrik Revelj och Christofer Tolis som kommer att vara på plats i montern. Du kan även träffa andra experter från Combitech inom Rakel, Cyber Security med flera. Hos oss kan du få mer information samtidigt som du släcker törsten och vilar benen.

Vi kommer att demonstrera ett spel kring väpnat angrepp (civilt försvar) som kan användas för olika syften och målsättningar. Bland annat kan spelet identifiera behov av beredskapsplanering och bidra till att bygga upp kunskap för den som ska arbeta med den här typen av frågor.

Combitech kommer också att medverka i ett seminarium ”En gemensam grund i gråskalan” den 29 november 13:30-14:30 under Mötesplats Samhällssäkerhet.

Tävla om några timmars rådgivning som kan vara ett första steg till ett helhetsgrepp om din beredskapsplanering.

Välkommen att träffa Combitech i vår monter H:05!