Grafik hämtad från Mötesplats samhällssäkerhet.

Mötesplats Samhällssäkerhet

Combitech deltar i Mötesplats samhällssäkerhet, som i år är helt digital. Vi kommer att dela med oss av tankar och kunskap inom de två temaområdena "Krisberedskap och samhällets motståndskraft" och "Samhället i gråzon och krig".

Vårt deltagande är under planering och vi återkommer med information om föreläsningar, workshopar och liknande. Vi kan redan nu berätta följande:

  • Pernilla Rönn, chef för Cyber Security på Combitech, deltar i konferensprogrammet. 
  • Elina Ramsell, kunnig inom kontinuitetshantering och konsult på Combitech, deltar i konferensprogrammet.

Läs mer om mässan och anmäl dig här.