Mötesplats samhällssäkerhet - Konferens och mässa

Mötesplats samhällssäkerhet är en tvådagarskonferens med parallell utställning med fokus på praktiska lösningar för ett säkrare och tryggare Sverige. Kom och träffa samt lyssna till oss på Combitech, vi är där!

Temat för Combitechs monter är ”Stöd till dig som arbetar med hemliga uppgifter”. I montern delar vi bland annat med oss av kunskap kring avlyssning och praktiskt tillvägagångssätt för svepning av rum. På plats finns konsulter med expertkunskaper inom svepning, civilt försvar, totalförsvar, storskalig utrymning, kriskommunikation och krisberedskap, sambands- och verksamhetsledning, cybersäkerhet och säkerhetsklassning.

Combitech leder två punkter på mässans seminarieprogram

Informationssäkerhetskultur och ökad medvetenhet
19 november klockan 13:30-14:30, SEMINARIUM B1
Divisionschef Cyber Security, Pernilla Rönn, i en programpunkt för att presentera hur en organisation kan arbeta metodiskt för att identifiera skyddsvärd information i sitt informationsflöde.

Kommunal förmåga till civilt försvar
20 november klockan 11:15-12:15, WORKSHOP F5
Expert inom civilt försvar, Thomas Eneström, leder en workshop om hur kommunerna kan påbörja sitt arbeta med att utveckla sin förmåga till civilt försvar.

Workshop i monterns ”hemligrum” om avlyssning och svepning

Workshop ”Hur säkerställer man att en lokal inte är avlyssnad?”
Combitechs avlyssningsexpert Johan Östlund föreläser kring svepning och hur man ska tänka kring risker för avlyssning samt förevisar hur man sveper lokaler. Vilka krav ställs och hur möter man dessa? Vilka standarder finns på området och kan dessa användas för att påvisa kravuppfyllnad?

Är du bäst i klassen på informationsklassning?

Att klassificera information är en konstform i sig. Testa på att infoklassa olika dokument i vår infoklassningsundersökning och delta samtidigt i vårt lotteri. Fina priser i potten!

Är du intresserad av att komma?
Läs mer på hemsidan Mötesplats samhällssäkerhet 2019
Varmt välkommen!

Combitech - din partner inom Totalförsvar

Vill du veta mer om Combitechs erbjudande och tjänster inom civilt och militärt försvar, läs mer här.